Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i KA

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon til KA: Kjell Sverre Fostervold, Tom Espen Johansen, Marianne Bratsveen, Arne Løseth, Kristin Bakker og Helge Sørli. (Foto: Fagforbundet)

Det er enighet i forhandlingene mellom Fagforbundet og KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

20.06.2017 av Kjetil Vevle
Sist oppdatert: 22.06.2017

Partene hadde satt av to dager til forhandlingene i årets mellomoppgjør med KA, men partene kom til enighet allerede i løpet av første dagen. Oppgjøret gjelder for Fagforbundets medlemmer i fellesrådene med flere. 

Last ned og heng opp tariffplakat på arbeidsplassen

Fornøyd med resultatet

Fagforbundets forhandlingsleder, Arne Løseth, er fornøyd med resultatet i årets mellomoppgjør.

- Det var gode og konstruktive forhandlinger med en godt forberedt motpart. Det økonomiske resultatet er innenfor samme ramme som i kommunal sektor og andre sammenlignbare tariffområder, sier Løseth. 

Ny lønnsgruppe 2B

Fagforbundet er spesielt fornøyd med opprettelsen av en ny lønnsgruppe gjeldende fra 01.08.2017 for fagarbeidere med ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning (minimum 60 fagskolepoeng/60 studiepoeng). 

Det økonomiske resultatet

*Tilleggene gjelder fra 01.08.2017. Se protokoll for garantilønn for de ulike lønnsgruppene og ansiennitetstrinnene.

  • Timelønnssatsen for alderspensjonister heves til kr. 196,-
  • Lokale forhandlinger skal gjennomføres ute i virksomhetene innen 01.11.2017 med virkning fra 01.09.2017.

Last ned: Protokoll med vedlegg (her finner du garantilønn for de ulike lønnsgruppene og ansinnitetstrinnene).

 

Om KA

KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring. Det er i dag 22 arbeidstakerorganisasjoner som har partsforhold i KAs hovedavtale og tariffavtale.