Til hovedinnhold

Finansoppgjøret: Enighet mellom LO og Finans Norge

Gomi Jain (t.v) og Jannicke Skaanes er henholdsvis nestleder og leder i fagforeninga Fagforbundet Finans og teknologi, og deltar i forhandlingene i Finansoppgjøret.

Gomi Jain (t.v) og Jannicke Skaanes er henholdsvis nestleder og leder i fagforeninga Fagforbundet Finans og teknologi, og deltar i forhandlingene i Finansoppgjøret. (Foto: Cathrine S. Ertsås / Fagforbundet)

LO er kommet til enighet med Finans Norge i årets mellomoppgjør for ansatte i finansbransjen. Partene er enige om en ramme på 5,2 prosent, som er i tråd med rammen for frontfaget. Oppgjøret omfatter medlemmer i HK Norge og Fagforbundet.

23.05.2023
Sist oppdatert: 25.05.2023

 – Vi har blitt enige om en ramme på 5,2 prosent. Vi er glade for at dette viderefører en trend der mer fordeles av de sentrale partene. Vi skulle gjerne hatt mer, men er alt i alt fornøyde med at vi fikk et resultat i tråd med frontfagsramma, sier Cathrine Ertsås i Fagforbundet Post og finans, som ledet forhandlingene for Fagforbundet.Hun forteller at det har vært krevende forhandlinger og stor uenighet om hvor mye av lønnsrammen som skulle gis sentralt og hvor mye som skulle fordeles individuelt via en lokal pott.

– I en tid med høy prisvekst og renteoppgang har det vært viktig for LO å få til et godt generelt tillegg til alle, mens Finans Norge ønsket mest til lokal fordeling.

Det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser/fastlønnen på 2,65 prosent, minimum kr.18 000 per år. Det generelle tillegget gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2023. Det generelle tillegget utgjør om lag 50% av rammen, slik at det fortsatt er mer å hente lokalt.  –  Det er viktig at de tillitsvalgte deltar aktivt i de lokale forhandlingene. Det er viktig at kriteriene for fordeling sikrer at medlemmer som har hatt svak lønnsutvikling blir prioritert, sier Ertsås.

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?