Til hovedinnhold

Resultat i lønnsoppgjøret for PBL-barnehager

Kom i havn: forhandlingslederne f.v Utdanningsforbundets Ann Mari Milo Lorentzen, Fagforbundets Anne Green Nilsen, Administrerende direktør i PBL Jørn-Tommy Schjelderup og Marit Solheim fra Delta.

Kom i havn: forhandlingslederne f.v Utdanningsforbundets Ann Mari Milo Lorentzen, Fagforbundets Anne Green Nilsen, Administrerende direktør i PBL Jørn-Tommy Schjelderup og Marit Solheim fra Delta. (Foto: Madeleine Schultz)

Etter to lange dager med både krevende og konstruktive forhandlinger ble det enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i PBL-barnehager. – Vi er godt fornøyd med et resultat på linje med kommuneoppgjøret, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

30.05.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 05.06.2024

Alle ansatte er sikret et kronetillegg på minimum 18 000 kroner.

Lønnstillegg gjeldende fra 1. mai 2024

PBL lønnstillegg

Økte satser for tilleggs- og videreutdanning

Ansatte i stillinger i kategori fagarbeider, eller i ulike stillinger med krav om høyskoleutdanning, herunder styrer med godkjent utdanning og som har relevant tilleggs-/videreutdanning tilsvarende 30/60 studiepoeng (10/20 vekttall), eller fagskole av et halvt/ ett års varighet, skal ha minst kroner 13.000/26.000 pr. år i tillegg til minstelønn.

Vil styrke kompetansen - og bruke den riktig

Det ble også enighet om å styrke kompetansebestemmelsene i hovedavtalen.

Barnehagene skal vektlegge målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine ansatte gjennom interne og/eller eksterne tilbud og det skal utarbeides en kompetanseutviklingsplan. I analysen bør også oppgavedeling mellom yrkesgruppene inngå, slik at de ulike yrkesgruppene i størst mulig grad får brukt sin utdanning og kompetanse.

Partssamarbeid om livsfasetiltak

Et partssammensatt utvalg skal, gjennom ny forskning og relevante erfaringer fra barnehagenes praksisfelt, drøfte hva som kan være aktuelle livsfasetiltak tilpasset barnehagesektoren.

Pensjon - igjen

Også pensjon ble, ikke uventet, et diskusjonstema. 

PBL har i forkant av forhandlingene uttrykt sin bekymring over at mange private barnehager ikke får dekket reelle pensjonskostnader. En samlet arbeidstakerside var klare på at omkamp om pensjon er uaktuelt. Avtalen om innmelding i AFP i Fellesordningen fra 1. januar 2025, består.

– Nå er det svært viktig at politikerne får på plass et forutsigbart system som sikrer kostnadsdekning av pensjonsutgiftene til de private barnehagene.

Tidligere i år gikk tre private barnehager til sak mot staten som følge av manglende pensjonsdekking. De tre barnehagene vant saken i tingretten, hvor PBL-barnehagene fikk medhold om økonomisk likeverdig behandling, men i etterkant har staten anket. Dermed er det fortsatt usikkerhet rundt fremtidig pensjonsdekking for flere private barnehager.

– Partene har blitt enige om å jobbe i fellesskap for å sikre at alle barnehager i PBL-området skal få dekket sine faktiske pensjonskostnader, sier Anne Green Nilsen.

Les mer om resultatet i protokollen (pdf)

Last ned tariffinfo - plakat A4 (pdf)

 

Fagforbundets delegasjon i PBL-forhandlingene: f.v tillitsvalgte Mette Norberg og Iren Lindberg, Magnus Langstrand, forhandlingsenheten, Anne Green Nilsen, forhandlingsleder, Stian Bryde Erichsen, forhandlingsenheten, Pål Skarsbak, leder forhandlingsenheten og Linda Salemonsen, Kompetansesenteret i Nordland.
Fagforbundets delegasjon i PBL-forhandlingene: f.v tillitsvalgte Mette Norberg og Iren Lindberg, Magnus Langstrand, forhandlingsenheten, Anne Green Nilsen, forhandlingsleder, Stian Bryde Erichsen, forhandlingsenheten, Pål Skarsbak, leder forhandlingsenheten og Linda Salemonsen, Kompetansesenteret i Nordland. (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

 

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?