Til hovedinnhold

Lønnsoppgjøret for bussbransjen i havn

Kom i havn: Fagforbundets delegasjon i forhandlingene om ny bussbransjeavtale. Forhandlingsleder Odd Haldgeir Larsen i front. Trond Bolkan (bak til venstre), Kenneth Steinar Bekkenes, Knut Skjerven, Marit Sauge, Stian Bryde-Erichsen og Ingrid Myran.

Kom i havn: Fagforbundets delegasjon i forhandlingene om ny bussbransjeavtale. Forhandlingsleder Odd Haldgeir Larsen i front. Trond Bolkan (bak til venstre), Kenneth Steinar Bekkenes, Knut Skjerven, Marit Sauge, Stian Bryde-Erichsen og Ingrid Myran. (Foto: Fagforbundet)

Partene i bussbransjen kom til enighet fredag morgen etter å ha forhandlet gjennom natten. Det blir gitt et generelt tillegg på 11 kroner. – Et godt oppgjør for medlemmene i bussbransjen, det trengs i trange økonomiske tider, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Odd Haldgeir Larsen.

19.04.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 16.05.2024

Kronetillegget tilsvarer en økning i årslønn på 21 450 kroner. Minstelønnssatsene (verkstedsarbeidere, hjelpearbeidere, renholdere) heves også tilsvarende det generelle tillegget. Tilleggene gjelder fra 1. april.

For første gang på 24 år ble busspartene enige om en forhandlingsløsning uten å gå innom Riksmekleren.

– Partene har jobbet godt og konstruktivt, og fått et resultat som følger frontfagsramma, sier Larsen.

Sikrer neste års lønnsøkning

Partene har også blitt enige om en reguleringsbestemmelse for neste år på 4,50 kroner i tillegg til det sentrale tillegget i LO/NHO-oppgjøret.

– Vi har også fått viktige gjennomslag på kompensasjon for delt skift og innføring av nattillegg, sier Larsen.

Resultatet kort oppsummert

 • Generelt tillegg på 11 kroner med virkning fra 1. april - tilsvarer heving av årslønn på kr. 21 450,-
 • Minstelønnssatsene (verkstedsarbeidere, hjelpearbeidere, renholdere) heves også tilsvarende det generelle tillegget
 • Reguleringsbestemmelse for neste år på 4,50 kroner i tillegg til det sentrale tillegget i LO/NHO-oppgjøret (virkning fra 1. april 2025)
 • Nattillegg på 40 prosent mellom kl. 0130-0430 (fra 15.05.24)
 • Delt skift: pauser mellom 31 til 59 minutter blir kompensert som vanlig arbeidstid (fra 01.10.24)
 • Tilleggene for ekspressbuss sidestilles med rutebuss (fra 15.05.24)
 • Matpengesatsen økes til kr 107
 • Partene vil utrede en etter- og videreutdanningsreform

Last ned tariffplakat med resultat

Etter- og videreutdanningsreform

Partene er enige om betydningen av faglig utvikling gjennom etter- og videreutdanning - for bedriftene og den enkelte arbeidstaker. Det skal gjennomføres et arbeid for å avdekke hvilke faktiske behov og utfordringer bussbransjen har når det gjelder etter- og videreutdanning, og hvilken betydning forslagene fra Kompetansereformutvalget har for bransjen. 

Flere temaer skal behandles i utvalg 

 • Språkkrav: Utvalget skal se på hvordan den enkelte og bedriften kan bidra til at de ansatte opprettholder språkkompetanse.
 • Tilkallingshjelp: Partene ser det som uheldig at en del sjåfører aktivt velger tilkalling framfor å ha en fast ansettelse, og utvalget skal derfor se på mulige tiltak for å bidra til at flere velger fast ansettelse der det er behov for dette.
 • Partene er enige om å legge til rette for at bransjen skal være et attraktivt sted for småbarnsforeldre og nyansatte. Samtidig må ansiennitetsprinsippet ivaretas. 

Protokoll med resultat Vy buss

Protokoll med resultat Vy buss funksjonæroverenskomsten

Det forhandles om tre avtaler - bussbransjeavtale Spekter, bussbransjeavtale NHO og funksjonæravtalen. Forhandlingsmotpart er NHO Transport og Spekter/Vy.
 

Uravstemning

Resultatet har vært på uravstemning og 15. mai ble det klart at et klart flertall stemte ja (ca. 75 prosent).

 
Fagforbundet forhandler Bussbransjeavtalen sammen med Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Yrkestrafikkforbundet.
 
Fagforbundets Odd Haldgeir Larsen (til høyre) møter forhandlingsmotpart NHO ved Jon H. Stordrange for NHO Transport.
Fagforbundets Odd Haldgeir Larsen (til høyre) møter forhandlingsmotpart NHO ved Jon H. Stordrange for NHO Transport. (Foto: Fagforbundet)
 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?