Til hovedinnhold

Mandag 17. juni 2024
Fagkveld om ny opplæringslov

17
jun.
2024
17:00 19:00

Sted
Teams
Møre og Romsdal

Arrangør
Fagforbundet Møre og Romsdal - Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Kontaktperson
Astrid Rønning
984 18 790

astrid.ronning@fagforbundet.no

Påmeldingsfristen er 16. juni 2024.

Foreleser: Ingri Bjørnevik (rådgiver i yrkesseksjonen nasjonalt)

Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024.
Opplæringsloven er en av landets viktigste lover. Den regulerer skolehverdagen til over 820 000 barn og unge. Opplæringsloven er det sentrale rettslige rammeverket for at skolen skal lykkes med det viktige samfunnsoppdraget sitt. Fellesskolen er en del av grunnmuren i den norske velferdsstaten og legger til rette for at alle barn skal få like muligheter til utdanning uavhengig av hvor de bor, sosial bakgrunn, kulturell og etnisk bakgrunn, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønn. Opplæringsloven skal være et solid rammeverk som sikrer alle en opplæring av høy kvalitet, et trygt læringsmiljø, og medvirkning i forhold som gjelder en selv.

  • SFO
  • De viktigste endringene i ny opplæringslov
  • Tilpasset opplæring og individuell tilrettelegging i ny opplæringslov
  • Retten til et trygt og godt skolemiljø
  • Personalet i skolen
  • Fysisk inngripen/ bruk av tvang
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?