Kalender

Oktober 2021

Tirsdag, 26. oktober 2021

Tariffkonferanse

Scandic Alexandra, Molde

Møre og Romsdal

Onsdag, 27. oktober 2021

Representantskapsmøte

Scandic Alexandra, Molde

Møre og Romsdal

November 2021

Tirsdag, 2. november 2021
Tirsdag, 2. november 2021

Webinar for ledere

Teams

Møre og Romsdal

Onsdag, 3. november 2021

Kassererkurs

Scandic Alexandra, Molde

Møre og Romsdal

Tirsdag, 9. november 2021

Kurs for fagforeningsstyrene innen sykehus

Hustadvika Gjestegård

Møre og Romsdal

Torsdag, 11. november 2021

Regionsstyremøte

Teams

Møre og Romsdal

Tirsdag, 16. november 2021

Styremøte yrkesseksjon helse og sosial

Regionskontoret

Møre og Romsdal

Tirsdag, 16. november 2021

Turnuskurs

Scandic Parken Hotell, Ålesund

Møre og Romsdal

Onsdag, 17. november 2021

Styremøte i ungdomsutvalget

Regionskontoret

Møre og Romsdal