Til hovedinnhold

Onsdag 12. juni 2024
Invitasjon til fagdag om "Rus, psykiatri og forebygging av utagering"

12
jun.
2024
09:00 15:30

Sted
Kristiansund (lokale blir informert om senere)
Møre og Romsdal

Kontaktperson
Bente Sundalsfoll
947 95 174

bente.sundalsfoll@fagforbundet.no

Påmeldingsfristen er 5. juni 2024.

Yrkesseksjonene helse og sosial og kirke, kultur og oppvekst i samarbeid med fagforeningene på Nordmøre inviterer til fagdag.

Foreleser: Terje Wårheim
Wårheim har erfaring siden 1991 fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne, inkludert bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger, begrensninger og systematisk foreldreveiledning.

Innhold og rammeprogram:
Kurset blir en kombinasjon av flere kjente tema som «Rus og psykiatri», «Målretta miljøarbeid», «Utfordrende atferd» og «Kollega basert veiledning og microfeedback».

Tema:

  • Finn farekildene
  • Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre det?
  • Tiltak og videre arbeid
  • Makt og tvang
  • Skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner
  • Planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødssituasjoner
  • Tiltak for å dekke brukerens eller pasientens grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og treningstiltak.

Det blir servert en enkel lunsj.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?