Til hovedinnhold

Tirsdag 5. mars 2024
Sykehuskonferansen 2024

05
mar.
2024
09.00
06
mar.
2024
15.00

Fagforbundet arrangerer vært år en egen konferanse for tillitsvalgte i sykehus i hele landet. 

Denne konferansen er først og fremst for konserntillitsvalgte, ansatterepresentanter i Helseforetakene samt foretakstillitsvalgte i sykehus. 

Fagforbundet åpner for at foreningene kan få sende hovedtillitsvalgte men da må foreningene betale dette selv. 

Fagforbundet Sykehus og Helse sender alle hovedtillitsvalgte i de sykehus vi har medlemmer samt arbeidsutvalget i foreninga. Dette da vi mener denne konferansen er veldig nyttig for våre tillitsvalgte og være med på. 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?