Til hovedinnhold

Mandag 26. februar 2024
Dette seminaret er fullbooket. MEDLEMSSEMINAR I PSYKIATRI- OG AVHENGIGHETSNETTVERKET

26
feb.
2024
12.00 15.00

Yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Sykehus og Helse og Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd har sammen med Fagforbundet Oslo etablert et nettverk for medlemmer som jobber innen psykiatri og avhengighet. Vi ønsker velkommen til medlemsseminar mandag 26.02.24 klokka 12.00-15.00! Seminaret er gratis og starter med en god lunsj og tid til å bygge nettverk, på Nazar Cafe på Sagene i Oslo. Det er kun 15 plasser, så vær gjerne tidlig ute med påmelding.

 

Etter lunsj reiser vi på besøk til OUS Mortensrud, som tilhører Oslo Universitetssykehus. Dette bygget sto ferdig i 2015, og ble spesialoppført for å kunne gi rom til en ny måte å samhandle på i spesialisthelsevesenet. Sykehusbygget huser tre ulike fagområder: Søndre Oslo Distriktspsykiatriske Senter (DPS), Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Oslo Syd og Ruspoliklinikk Mortensrud (RUPO). Tanken bak å ha alle tre virksomhetene under samme tak er å gi pasientene smidigere overganger mellom ulike behandlingsinstanser og å øke graden av faglig samhandling som f.eks. kurs og øvelser på tvers av fagområdene. Vi får en omvisning i bygget, og får høre om konseptet har fungert etter hensikten de årene det har vært i drift.

 

Deretter får vi et foredrag av leder for FACT Oslo Sør, om hvordan de jobber og hvilke muligheter denne arbeidsformen gir. FACT (Flexible Assertive Community Treatment) er en behandlingsmodell som brer stadig mer om seg i Norge. Disse teamene jobber oppsøkende og er aktivt pågående, og gir et samlet og helhetlig behandlings- og oppfølgingstilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse, ofte i kombinasjon med ruslidelse, og med alvorlig svikt i sosial fungering. Ansatte fra bydel og spesialisthelsetjenesten arbeider i samme team.

Hvis du ikke jobber innenfor psykiatri og avhengighet kan du også melde deg på, men du må oppgi dette og vil da settes på venteliste og få beskjed nærmere datoen for seminaret hvis det er ledige plasser.

 

Seminaret er gratis for medlemmer av Fagforbundet. Påmelding via denne linken før 21 februar:

 

Medlemsseminar i psykiatri- og avhengighetsnettverket (provisoevent.no)

 

Mer praktisk informasjon sendes påmeldte direkte.

 

Vel møtt!

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?