Til hovedinnhold

Torsdag 1. desember 2022
Kurs i selvforsvar ved utagerende pasienter/brukere

01
des.
2022
17.00 20.00

Sted
Digitalt kurs på Teams
Møre og Romsdal

Arrangør
Fagforbundet Møre og Romsdal - Yrkesseksjon helse og sosial

Kontaktperson
Bente Sundalsfoll
947 95 174

bente.sundalsfoll@fagforbundet.no

Påmeldingsfristen er 28. november 2022.

Foreleser: Terje Wårheim

Innhold og rammeprogram:
Kurset har som formål å bli tryggere i møte med personer som utagerer og som kan ha voldsrelatert atferd – med søkelys på;

  • Felles forståelse av atferd, frustrasjon, sinne og aggresjon
  • Bevissthet omkring atferdens funksjon
  • Inspirasjon til å tenke i nye baner – perspektiver på hvordan handtere mild form for utfordrende atferd, til mer alvorlig atferd!

Terje Wårheim vil ha en faglig gjennomgang og åpne for god dialog rundt disse temaene:

  • Kurset tar utgangspunkt i systematiske studier/analyser av forholdet mellom miljøvariabler (som her også omfatter indre prosesser som for eksempel dårlig humør, trett, sulten, tørst, frykt), vår atferd og tjenestemottakerens atferd.
  • Du vil få kunnskap og ferdigheter til å forstå hvordan samspillet mellom slike forhold påvirker hverandre gjensidig, og øke dine muligheter for å løse opp i disse mysterier.
  • Du vil få konkrete redskaper for tilrettelegging av alternativ atferd.

Ofte forekommer uønsket atferd i mangel av andre adekvate sosiale- og kommunikative ferdigheter, og erstatter disse med utfordrende- eller aggressive handlinger.

Noen er i tillegg impulsive og viser gjennom atferd at de ikke klarer å kontrollere sitt sinne. Andre tjenesteytere oppleves å fremstå egosentriske og tar ikke hensyn til andre i omgivelsene – dette gjenspeiler de strategier de velger å gjennomføre.


Påmeldte deltakere får tilsendt lenke til det digitale møterommet dagen før kurset.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?