Nyheter

Bemanningsnormer i barnevernet

Fagforbundet mener at ansatte i barneverntjenesten ofte har ansvar for flere barn og unge enn det som er faglig forsvarlig. Dette kurset gir en innsikt i problemstillingen, og gir forslag til hvordan den kan løses.

Ta nettkurs for å lære om kompetanseplaner!

Alle kan lære mer på jobben. I dette korte kurset kan du lære mer om kompetanseutvikling og arbeid med kompetanseplaner. Passer godt for tillitsvalgte i Fagforbundet.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?