Bemanningsnormer i barnevernet

Fagforbundet mener at ansatte i barneverntjenesten ofte har ansvar for flere barn og unge enn det som er faglig forsvarlig. Dette kurset gir en innsikt i problemstillingen, og gir forslag til hvordan den kan løses.

12.01.2021 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 17.09.2021

Hensikten med kurset er å tydeliggjøre hvorfor det er behov for en bemanningsnorm i kommunalt barnevern. Svikt mot barn som trenger hjelp fra barnevernet må ikke godtas som en del av normaliteten. Vi trenger en felles innsats for å kjempe frem de nødvendige endringene.

Kurset er et nyttig verktøy for at tillitsvalgte, barnevernsledere, kommuneadministrasjon og politiske beslutningstakere i samarbeid kan få til en styrking og kvalitetsheving av det kommunale barnevernet.

Kurset viser hvordan man på en enkel måte kan finne veiledende normtall for bemanning i egen kommunal barneverntjeneste. Kurset har også en sjekkliste med spørsmål som kan brukes for å gjøre en konkret vurdering av bemanningsbehovet.

Kurslengde: Ca. 30 minutter


Ta kurset "Bemanningsnormer i barnevernet".