Styret i fagforeningen

Navn
Aina Ekle Hermanstad
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 91860996
Epost
Epost: ainaekle@gmail.com
Navn
Trond Østeraas
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 90838558
Epost
Epost: trond.osteraas@gmail.com
Navn
Katrine Lervik
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 45224580
Epost
Epost: katrine73@hotmail.com
Navn
Vigdis Leraand
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 92424128
Epost
Epost: leraandvigdis@gmail.com
Navn
Christin Sleppen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 95135001
Epost
Epost: chsle@hotmail.com
Navn
Unni Terese Brattset Hermo
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 41215525
Epost
Epost: unnibrattset@hotmail.com
Navn
Trond Erik Berg
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 99122303
Epost
Epost: Tronderik78@gmail.com
Navn
Sarah Jørgensen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 45426910
Epost
Epost: saarah.j@hotmail.no
Navn
Jorun Kristin Ler Nervik
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 93663921
Epost
Epost: jkl.nervik@gmail.com
Navn
Halstein Drøyvold
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95228543
Epost
Epost: halstein.droyvold@gmail.com
Navn
Marit Løvseth Seehuus
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 40063297
Epost
Epost: mlseehuus@gmail.com
Navn
Marit Løvseth Seehuus
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 40063297
Epost
Epost: mlseehuus@gmail.com
Navn
Aina Ekle Hermanstad
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 91860996
Epost
Epost: ainaekle@gmail.com