Til hovedinnhold

Styret i fagforeningen

Navn
Jorunn Kristiansen
Stillingstittel
Leder
Epost
Epost: sykristi@online.no
Navn
Anne Anderson
Stillingstittel
Nestleder og Sekretær
Epost
Epost: annekisfoss@hotmail.com
Navn
Leif Rune Espeseth
Stillingstittel
Fane 2 Ansvarlig (medlemsregister)
Epost
Epost: lfes@intk.no
Navn
Liv Omnes
Stillingstittel
Kasserer og HTV
Epost
Epost: liom1003@mt.kommune.no
Navn
Hildegunn Håtvedt
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Epost
Epost: hildegunn1983@hotmail.com
Navn
Halvor Nesset
Stillingstittel
Yrkesseksjonsleder Samferdsel og teknisk
Epost
Epost: hane@mt.kommune.no
Navn
Susan Patricia Bakaas
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Epost
Epost: suba@mt.kommune.no
Navn
Stein-Arne Folserås
Stillingstittel
Yrkesseksjonsleder Helse og sosial - Frikjøpt tillitsvalgt
Epost
Epost: stfo3105@mt.kommune.no
Navn
Ingeborg Anni Vildalen
Stillingstittel
Yrkessekjsonsleder kirke, kultur og oppvekst
Epost
Epost: invi0810@mt.kommune.no
Navn
Elin Hauge
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Epost
Epost: elinhauge2003@gmail.com
Navn
Astri Arnesen Flåtin
Stillingstittel
Pensjonistkontakt
Epost
Epost: astri.arnesen.flaatin@nenett.no
Navn
Sondre Heldal
Stillingstittel
Hovedverneombudet
Epost
Epost: sohe@mt.kommune.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?