Til hovedinnhold

Styret i fagforeningen

Navn
Gitte Storhaug
Stillingstittel
Leder, Fagforbundet Skien- Siljan
Epost
Epost: gitte.storhaug@skien.kommune.no
Navn
Laila Karin Brattelid
Stillingstittel
Nestleder, Fagforbundet Skien- Siljan
Epost
Epost: laila.brattelid@skien.kommune.no
Navn
Oddveig H. Homme
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt, Siljan kommune
Epost
Epost: oddveighenriette.homme@siljan.kommune.no
Navn
Line Gundersen
Stillingstittel
Yrkesseksjonskontakt, Helse og Sosial
Epost
Epost: line.gundersen@skien.kommune.no
Navn
Cathrine Vig Grimsgaard
Stillingstittel
Yrkesseksjonskontakt, Kirke, Kultur og Oppvekst
Epost
Epost: cathrinevik.grimsgaard@skien.kommune.no
Navn
Monica Lien
Stillingstittel
Yrkesseksjonskontakt, Samferdsel og Teknisk
Epost
Epost: monica.lien@skien.kommune.no
Navn
Irene Borlaug-Sjåvik
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Epost
Epost: irene.borlaug@skien.kommune.no
Navn
Inger Halvorsen
Stillingstittel
Yrkesseksjonskontakt, Kontor og Administrasjon
Epost
Epost: ingerhalv@hotmail.no
Navn
Kai Tore Kvålo
Stillingstittel
Styremedlem og budsjett-/økonomiansvarlig
Epost
Epost: kvaalo@online.no
Navn
Stine Rebecca Nilsen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Epost
Epost: stiner.nilsen@hotmail.com
Navn
Gunvor Berntsen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Epost
Epost: gunvorberntsen@outlook.com
Navn
Mailen Sletholt
Stillingstittel
1. styremedlem
Epost
Epost: len_mai@hotmail.com
Navn
Einar Foss
Stillingstittel
2, styremedlem
Epost
Epost: ei-sigfr@sf-nett.no
Navn
Espen Olsen
Stillingstittel
3. styremedlem
Epost
Epost: espenolsen250@hotmail.com
Navn
Dag Thoralf Lasch
Stillingstittel
1. varamedlem
Epost
Epost: d.t.lasch@gmail.com
Navn
Patricia Sazo Sandkjenn
Stillingstittel
2. varamedlem
Epost
Epost: patricia-sand@hotmail.com
Navn
Kjersti Finneid Hovden
Stillingstittel
Hovedverneombud, Skien kommune
Epost
Epost: kjerstifinneid.hovden@skien.kommune.no
Navn
Tone Stenehjem
Stillingstittel
Sekretær
Telefon
Tlf: 35581338
Epost
Epost: post.fagforbundet@skien.kommune.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?