Til hovedinnhold

Sammen er vi OSS

I forbindelse med Fagforbundsuka har vi laget en serie med presentasjon av noen av våre medlemmer.

22.06.2020
Sist oppdatert: 22.06.2020

Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo organiserer en rekke yrkesgrupper og ansatte med ulik

kompetanse. I forbindelse med Fagforbundsuka har vi laget en serie med presentasjon av noen av våre medlemmer. Her får du et lite innblikk i hvem Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo er.

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="74930" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

 

Idrettspedagogen

Sindre Kind Monsson er idrettspedagog i Rødtvet barnehage på Grorud.

Hvordan ser en vanlig dag på jobb ut for deg?

En vanlig dag på jobb er å følge barna gjennom dagen sammen med de andre ansatte på min avdeling. Jeg jobber sammen med en pedagogisk leder og en barnehagemedarbeider. Overordnet følger vi rammeplanen og har en årsplan basert på dette. I årsplanen har vi idrettspedagoger ansvar for metodeplaner for fysisk aktivitet og kosthold. Gjennom året jobber vi med å nå de målene som er satt og opprettholde eller bedre holdninger knyttet til dette. Vi har også hovedansvar for aktivitetsdager, sykkelskole, skiskole, skøyteaktivitet osv, og jobber med planer og øvelser for forskjellig type aktiviteter ute og inne.

Vi kommer med mye kunnskap og erfaring om fysisk aktivitet, friluftsliv, og kosthold. Derfor handler også mye av vår oppgave i barnehagen om å formidle kompetanse og gode holdninger til resten av personalgruppa, slik at alle ansatte kan videreformidle dette til barna.

Hvorfor valgte du å bli medlem av Fagforbundet?

Jeg valgte å melde meg inn i fagforbundet fordi jeg fikk høre av en venn at det var bra. Det er en trygghet i arbeidshverdagen å være medlem i en stor og inkluderende fagforening som Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo. For meg føles det også tryggere å skape en god dialog med arbeidsgiver når man har Fagforbundet i ryggen. 

 

 

 

Læreren

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="74931" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

Pernille Gjernes Bilde

Lærer på Bakås skole og tillitsvalgt i Fagforbundet.

 Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

Dagene mine er aldri like. Det viktigste i min jobb er å skape gode relasjoner med barna jeg jobber med. Klasseledelse og klemmer er en viktig forutsetning for at jeg får gjennomført undervisning.

 

Hvorfor valgte du å bli medlem av Fagforbundet?

Jeg meldte meg inn i Fagforbundet da jeg begynte som pedagogisk leder på Hammersborg Fritidsklubb. Var aktiv muntlig på en Årskonferanse for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst og ble dermed valgt inn i styret i yrkesseksjonen. Da jeg begynte på Bakås, hadde vi ikke tillitsvalgt for Fagforbundet og da ble jeg valgt. Fagforbundet er et forbund for alle og jeg trives veldig godt

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?