Til hovedinnhold

Om foreninga

 

23. januar 2014 ble Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo stiftet.

 

Seks fagforeninger gikk sammen til en. De erverdige foreningene var:

006 Veivesenets Arbeiderforening, stiftet 01.09.1900

014 Oslo Kommunale Vognmannsforening, stiftet 01.02.1925

016 Gravferdsetatens Fagforening, stiftet 01.01.1920

020 Vann- og avløpsetatens Fagforening, stiftet 22.10.1918

022 Bymiljøetatens Fagforening, stiftet 01.04.1917

041 Renovasjonsetatens Fagforening, stiftet 30.06.1895

I etterkan har dette blitt gjennomført: 

Avdeling 762 Fagforbundet Private Enheter ble nedlagt 1. januar 2015 og 115 medlemmer ble overført til Teknisk Fagforening Oslo. 

Avdeling 716 Miljøtransport Fagforening vedtok på sitt årsmøte 26. januar 2017. Nedleggelse av fagforening og inngå som en klubb i Teknisk Fagforening Oslo. 

Medlemmer fra Evidensia Smådyr AS i hele landet ble overført Teknisk Fagforening Oslo 15. mars 2021. Det er nå opprettet en nasjonal klubb. 

 

Stiftelseserklæring.

Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo skal være en levende organisasjon, som med utgangspunkt i våre prinsipper, skal være tett på det som skjer i Oslo både faglig og politisk.

En demokratisk organisasjon som legger til rette for å ivareta interessene og rettighetene til enkeltmedlemmer og grupper av medlemmer.

Foreninga skal sikre seg reell innflytelse over den faglige og politiske retninga til Fagforbundet og LO.

 

Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo skal være en ledende arbeidstakerorganisasjon innafor teknisk sektor i organisasjonsområdet. Vi skal være i front for endringer og forbedringer for medlemmene våre. En inkluderende organisasjon som skal sikre at alle skal få muligheter til å utvikle seg og at de som trenger støtte skal få nødvendig hjelp.

 

Fagforeninga skal arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene våre.

Det skal bygges yrkesfaglige seksjoner for å styrke fagutviklinga, kompetansehevinga og det politiske påvirkningsarbeidet.

 

Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo skal ha dyktige og engasjerte tillitsvalgte både i foreninga og i klubbene.

Vi sier klart nei til privatisering i enhver form, og er for styrking og forbedring av offentlige tjenester og velferdsordninger.

Det skal jobbes for å sikre tariffavtaler innafor våre private områder.

Vi skal være en viktig faglig og politisk aktør innafor hele organisasjonsområdet.

 

Fagforeninga skal støtte arbeidet med internasjonal solidaritet.

 

Fagforeninga vil ta med seg, og ivareta, den mangfoldige historikken som er samla opp i de gamle fagforeningene gjennom mer enn hundre år.

Vi skal være en framtidsretta organisasjon som kontinuerlig utvikler seg til beste for medlemmene.

Vi skal også bestrebe oss på å utvikle samarbeidet med andre organisasjoner for å oppfylle våre felles målsettinger.

 

For at Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo skal være en aktiv og synlig aktør, skal det arbeides kontinuerlig for å beholde og rekruttere medlemmer.

 

Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo – et klokt valg.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?