Partnerskap mot mobbing

9. september 2019 av Åge Emil Bergquist

I Nordland har flere samfunnsaktører gått samme i et regionalt partnerskap mot mobbing. Intensjon er å jobbe forebyggende på alle nivå innenfor barnehage og utdanning.

Mobbing foregår på alle nivåer, og konsekvensen for det enkelte individ kan være store. Det regional partnerskapet i Nordland tar et samfunnsansvar for å bidra til å skape et mobbefritt miljø. Det er et viktig og fremtidsrettet fokus som ivaretar individer så vel som fellesskapet.

Under er en link til avtalen:

Partnerskap mot mobbing.pdf