Nyheter

Rikslønnsnemnda kjennelse etter streiken i Unio

Rikslønnsnemndas kjennelse betyr at Unios medlemmer får de samme lønnstilleggene som de andre arbeidstakerorganisasjonene godtok i meklingen i mai. Innenfor en ramme på 2,82 prosent, gir det lønnsøkninger mellom 12.000 og 22.000 kroner. Unios medlemmer er blant dem som får mest, og lektorer med tilleggsutdanning aller mest.

Grunnbemanningslære

Tanken bak grunnbemanningslæren er at dersom det foreligger et mer eller mindre konstant arbeidskraftsbehov i virksomheten, skal dette behovet dekkes med en større grunnbemanning av faste ansatte, fremfor å benytte vikarer.

Gratulerer med fagbrev

Gratulerer med fagbrev som byggdrifter

Apeller 1. mai

1.Mai 2021

Nå er det viktigere enn på lenge å markere arbeidernes dag 1. mai! For VALGET til høsten er kanskje det viktigste på mange år. Våre rettigheter som arbeidsfolk er under konstant press fra den sittende regjeringen. Sammen må vi arbeide for å få til et regjeringsskifte NÅ!

Gratulerer med ny ambulanse stasjon

Fagforbundet Vågan gratulerer med ny ambulanse stasjon, som ble tatt i bruk 12. april 2021

Fagforbundet hilser til ansatte ved Svolvær Omsorgsenter (SVOMS)

I forbindelse med den vanskelige Koronatiden vi er inne i ønsker vi å gi en liten oppmerksomhet til ansatte ved SVOMS.

Fagforbundsuken 2020

Bilder fra Fagforeningsuken 2020, der vi var rundt på arbeidsplasser og delte ut sekker som vi hadde bestemt at alle yrkesaktive medlemmer skulle få denne gangen.

Særskilte forhandlinger

Særskilte forhandlinger som det var innlevering nå i mars er utsatt til høsten. De som har reelle krav vil få etterbetalt fra den dato endringen kom. Hilsen Lasse

Tema personvern