Nyheter

Medlemskveld med foredragsholder Adrian Lund.

For de som ikke kjenner til Adrian Lund: Adrian er hardt rammet av Tourettes, men har lært seg å snu de negative hendelsene til noe positivt. Som foredragsholder prøver han å inspirere deg til å følge drømmer du ikke visste at du hadde, og overbevise deg om at alt er mulig så lenge du tør å tro på deg selv!

Advokat forsikring - webinar

Det skal ikke være opp til økonomien din om du har råd til advokathjelp når du står i en konflikt. Fagforbundet Innlandet og Fagforbundet Nordland setter opp et webinar - på to ulike tidspunkt, for å informere om vårt nye medlemsfordel: Advokatforsikring!

Nettkurs Teknisk sektor i Taushetsplikt opplysningsplikt og opplysningsrett 18. oktober

Hvilke regler gjelder for deg når du er ute på oppdrag for hjemmetjenesten, på skoler, institusjoner og ulike kommunale boliger? Vet du nok om hva som møter deg? Vet de som bor i boligen at det kommer en byggdrifter/ vaktmester i løpet av dagen som skal «fikse» noe? Vet kontoransatte som formidler oppdrag hva de kan, bør og må informere om?

Velkommen til webseminar om arbeidsmiljø og HMS

Landsorganisasjonen i Norge (LO) og AOF Norge inviterer til gratis månedlige arbeidsmiljø-og HMS- relaterte webinar. Webinarene er åpne for alle, men er særlig interessante for tillitsvalgte, verneombud og leder. Ved å melde deg på får du tilgang til webinarene også i ettertid.

Tverrfaglig samarbeid – fagdag

20. Oktober kl. 10.00–13.00 Hva betyr tverrfaglig samarbeid for oss som jobber på oppvekstområdet? Hvem har ansvaret for å ta initiativ til samarbeidet, og hvorfor er tverrfaglig samarbeid vanskelig?

Er du deltidsansatt? Har du hørt om deltidskrisa?

Er du deltidsansatt? Har du hørt om deltidskrisa? Se for deg at du ikke vet når, eller om, du skal jobbe. Dette er situasjonen for titusenvis av arbeidstakere som jobber deltid, men ønsker seg større stilling. Flertallet av dem er kvinner. Heltid er et likestillingsspørsmål. Vår guide hjelper deg å forstå deltidskrisa – fra A til Å.

Kravskjema - lokaleforhandlinger 2021

Her ligger linken til kravskjemaet for de lokale forhandlinger

Ledig stilling som fylkeskoordinator for menn i helse

Menn i helse hadde 10-års jubileum i 2020. Vi utvider stadig til nye geografiske områder – denne gang til Nordland! Er du vår nye fylkeskoordinator?

Ny sideInvitasjon digital valgkampsamling 11.08.2021

Fagforbundet Nordland inviterer alle våre tillitsvalgte til digital valgkampsamling den 11. august kl. 13:00 – 15:30 på Teams.

Invitasjon webinar Aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) 24.08.2021

Fagforbundet inviterer tillitsvalgte til webinar i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Tema for webinaret er «Aktivitets- og redegjørelsesplikten – hvordan fremme likestilling på arbeidsplassen?»

Invitasjon til fagpolitisk møte

Fagforbundet Nordland har den glede av å invitere våre medlemmer til fagligpolitisk møte med Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet og Rødt.

Invitasjon til "Arven etter Erna" Webinar med Wegard Harsvik 8. juni 2021 , Kl 18.00

Fagforbundet Nordland inviterer tillitsvalgte og medlemmer i Nordland til webinar med Wegard Harsvik.

Velkommen til Bokbad med Wegard Harsvik

"Arven etter Erna" med Wegard Harsvik