Til hovedinnhold

Nyheter

Medlemskveld med LO Favør og Alexander Skadberg

Ny gratis e-læring: Renholdskjemi og HMS

Renholdere, vaskeriansatte og andre yrkesgrupper som utfører renhold, håndterer i større eller mindre grad renholdskjemikalier. Da er det viktig å ha kunnskap om hvordan du ivaretar helsen og sikkerheten til deg selv og andre. I denne e-læringen lærer du hvordan du bruker renholdskjemikalier på en trygg og hensiktsmessig måte.

Informasjon til fagforeningene om Fagforbundets familieleir

Fagforbundet følger opp tidligere års suksess med to leirer fylt med aktiviteter for barn og voksne. For 2023 er det planlagt en leir på Arbeiderbevegelsens folkehøyskole på Ringsaker i uke 26 og på Haraldvollen leirskole i Målselv kommune i uke 31.

Nytt fra oppvekstsektoren

Informasjonsmøte om fagbrevutdanning for voksne

Informasjonsmøte om fagbrevutdanning for voksne Fagforbundet har stort fokus på etter- og videreutdanning for våre medlemmer. Vi har tidligere i år kjørt en spørreundersøkelse for å se om det er ønskelig at vi kan bistå noe i forbindelse med at våre medlemmer ønsker å bli fagarbeidere. Denne undersøkelsen viser at det er stor interesse for dette. Vi ønsker derfor å invitere til informasjonsmøte, basert på de svarene vi fikk inn.

Forsikringsvilkår LOfavør Innboforsikring 2023

Forsikringsvilkår LOfavør Innboforsikring 2023

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fagforbundet er LOs og Norges største forbund med over 400 000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private virksomheter. Hovedoppgaven vår er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Denne brosjyren gjelder nye medlemmer i Fagforbundet. Medlemmer i Post og finans har inntil videre andre medlemsfordeler. Se egen brosjyre for Fagforbundet Post og finans.

Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet mener en forbedret strømstøtte må på plass for å få i havn et vanskelig lønnsoppgjør til våren. Leder Mette Nord i Fagforbundet er enig.

Forbundsledere krever mer i strømstøtte foran lønnsoppgjøret

LO-topp Jørn Eggum vil ha en makspris på 70 øre på strøm før årets lønnsoppgjør tar til. Også Fagforbundets Mette Nord mener strømstøtteordningen må forbedres.

NRK setter fokus på eldreomsorg i ny Brennpunkt-serie.

Fagforbundet med klare krav etter NRK-dokumentar

Del to av NRK-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» viser systematiske mangler i eldreomsorgen. – Løsningen på dette er hele og faste stillinger, og at vi får til en bedre oppgavedeling blant ansatte i helsevesenet, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Plasstillitsvalgt Merete Gaupset og hovedstillitvslagt Trine Åkvik (med tommel opp) tester en av de nye tjenestebilene.

Kjempet tre år for tjenestebiler

Fram til nå har ansatte i hjemmetjenesten i Kristiansund måttet bruke private biler på jobb. Etter press og nitidig arbeid fra fagforeninga stiller endelig kommunen med tjenestebiler.

Nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen, understreker at forvaltningen må tilføres betydelig mer ressurser hvis saksbehandlingstiden for utbygging av kraft skal halveres

Taktskifte i kraftutbygginga

– Det er liten tvil om at vi må bygge ut kraft i et lynraskt tempo hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet, sier Fagforbundet nestleder, Odd Haldgeir Larsen om Energikommisjonens rapport.

Forstår at noen reagerer på prisøkning: Fagforbundets leder, Mette Nord.

Fakta om kontingentøkning for pensjonister og uføre

Medlemskontingenten for pensjonister og uføre har blitt litt dyrere, men medlemsfordelene er fortsatt de samme.

Helsesekretær

Merkedager for ulike yrker - her finner du gratulasjoner til nedlasting

Neste gang en av dine kolleger feirer sin merkedag kan du overraske hen med en hilsen. Gjør noen glad og fortell dem at du setter pris på innsatsen de gjør i kraft av jobben sin hver dag. Gratulasjonsplakatene kan du laste ned fra våre nettsider.

Mette Nord på fremleggelsen av Helsepersonellkommisjonen sin rapport.

Dette må du vite: 10 punkter om Helsepersonellkommisjonen Helsepersonellkommisjonen la fram sin rapport i dag og anbefalingene vil påvirke Fagforbundets mange medlemmer og tillitsvalgte i helsesektoren. Mer heltid og be

Helsepersonellkommisjonen foreslår å sikre helsearbeiderne hele og faste stillinger, og å fordele oppgavene mellom yrkesgruppene bedre. – Viktige gjennomslag for Fagforbundet, sier Mette Nord.

I front for et viktig gjennomslag for brannmenn og yrkesskadeerstatning: brannmann Tore Vassbotn.

Blærekreft er godkjent som yrkesskade for brannfolk: – Et gjennombrudd

Saken er ført av Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby. Hun har jobbet med brannfolk og kreft i en årrekke, og er svært glad for resultatet.

Anbefalingene fra Helsepersonellkommisjonen gir gjennomslag for viktige Fagforbundet-saker som mer heltid og bedre oppgavedeling.

Dette må du vite: 10 punkter om Helsepersonellkommisjonen

Enighet i lønnsoppgjøret for NHO 453

– Vi har fått gjennomslag for viktige krav, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen. Generelt tillegg på minimum 7800,-, en ny lønnstabell som på sikt gir likebehandling for flere ansatte og et løft av minstelønnssatsene for mange, er noen av resultatene for forhandlingene med NHO 453 hos Riksmekleren, som kom i mål på morgenkvisten 2. februar.

Velkommen til fagdager

Vernepleierens helsefaglige kompetanse

Godtar ikke sjefen sykemeldingen din?

Arbeidsgiver motsier arbeidstakers sykmelding Det skjer oftere nå at arbeidsgivere motsier arbeidstakers sykmelding. Det er uklart hvorfor, men tilliten til den ansatte synes trolig å være mindre nå enn tidligere.

Viktige datoer

Viktige datoer i lønnsoppgjøret

17. februar kommer Teknisk Beregningsutvalg (TBU) med sin foreløpige rapport. TBU skal bidra til at partene i arbeidslivet har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi. På den måten unngår de å bruke tid under forhandlingene til å bli enige om hvordan den økonomiske utviklingen ser ut. Utvalgets foreløpige rapporter er grunnlaget for lønnsoppgjøret.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?