Temakurs knyttet til Samhandlingsreformen

Tilbud om 6 ulike temakurs: Samhandlingsreformen, psykisk helse og rus, demens, KOLS, diabetes, lindrende pleie og kreft.

16.03.2011 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 16.03.2011

Samhandlingsreformen er underveis med økt kommunalt ansvar og nye oppgaver. Kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester er sentralt for å kunne lykkes med gjennomføring av Samhandlingsreformen Det medfører et behov for utvikling av kompetanse for alle ansatte. Fagakademiet har i samarbeid med Fagforbundet Seksjon helse og sosial utviklet en kompetansepakke med 6 relevante temakurs knyttet til Samhandlingsreformen.

Pilotprosjektet er finansiert av Fagforbudnet Seksjon helse og sosial.

Alle temakursene tilbys over hele landet, men gjennomføres etter lokale bestillinger (fra kommuner, helseforetak og andre interesserte). Hele eller deler av kompetansepakken kan bestilles.

Prosjektet vil bli presentert på årets KreativOmsorg.

Les mer her.

;