Nyheter

En bedre livsavslutning (bt.no 24.07.2010)

Norge er ikke flink på såkalt «dødskvalitet». Samhandlingsreformen må føre til at lindrende behandling får høyere prioritet.

26.07.2010

NorLAG - Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NOVA)

NorLAG er en storsatsning der ca. 5000 personer i alderen 40 år og over følges over tid. Overordnede mål er å undersøke forutsetningene for vitalitet og livskvalitet i eldre år og å bidra med kunnskaper for utvikling av en bærekraftig politikk og praksis for et aldrende samfunn.

20.07.2010

Musikk viser slagtakter(forskning.no 17.07.2010)

Personer som rammes av slag kan dra nytte av musikalsk behandling i rehabiliteringen, antyder ny studie.

19.07.2010

Lytt til de skrøpeligste (Stavanger Aftenblad 14.07.2010)

Lederen av Fagforbundet Seksjon helse og sosial, Kjellfrid T. Blakstad og Stein Husebø har sammen skrevet innlegget 'Lytt til de skrøpeligste'.

15.07.2010

Kun hver tyvende plejehjem har kæledyr (DR P4 Skjælland)

Der er alt for få glade vrikkende hundehaler og spindene katte på de danske plejehjem ældrecentre. Selv om alt udenlandsk forskning peger kæledyr på plejehjem skaber glade og mere raske ældre er der kun et kæledyr på hvert tyvende plejehjem i Danmark.

15.07.2010

«Alt har sin tid» ny bok om sorg og kriser.

Per Anders Nordengen har skrevet en viktig bok om et emne vi alle vil møte.Boken er ingen vitenskapelig avhandling. Likevel behandler den de viktige temaene grundig og skaper gjenkjennelse.

13.07.2010

Nygård sykehjem Hyllest og takk (Sandefjord Blad 09.07.2010)

Jeg kjenner no'n «engler» på Nygård sykehjem hvordan skulle jeg klart meg uten dem?

09.07.2010

Vi håller vi på att förändra vår syn på vad vård är (Vestmanlands Läns Tidning)

Rätten att välja vilken vård du vill ha är ett tema som börjat genom-syra vården. Det kan innebära att frihet ibland måste vägas mot säkerhet. Men till vilket pris?

08.07.2010

Endringer i lovverket for pårørende (Kreftforeningen)

Endringer som trådte i kraft 1. juli i år, sikrer bedre vilkår for pårørende. Nå har man rett til pleiepenger i 60 dager når man skal ta seg av en nær pårørende i livets sluttfase.

06.07.2010

KreativOmsorg gratulerer Lillehammer med gjennomføringen av Rullatorfestivalen

Torsdag 4. juni ble Lillehammer Rullatorfestival arrangert for andre gang. Festivaldeltakerne trosset sur nordavind og møtte opp mannsterke. Se bilder fra festivalen.

02.07.2010

Demensinfo.no

Nettstedets mål er å informere og inspirere til å etablere gode, tilrettelagte tjenestetilbud til personer med demens. På sidene vil du finne en rekke eksempler på tilbud til personer med demens og deres pårørende.

01.07.2010

Norsk Palliativ Forening

Foreningen er en tverrfaglig organisasjon som har som mål å videreutvikle behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker samt støtte pårørende i deres sorg og tap.

01.07.2010

Demens frem mot 2050 (Tidsskrift for Den norske legeforening)

I 2050 vil det i Norge være over dobbelt så mange personer med demens som i dag. Det innebærer to store utfordringer: for det første en nødvendig utbygging av hjemmetjenester og sykehjem og en fordobling av antall omsorgspersonell til eldreomsorgen. For det andre må man forsøke å forebygge eller utsette demens, og her mener vi at fysisk aktivitet er svært viktig.

01.07.2010

– Skal ikke bo med eldre (dt.no 01.07.2010)

– Unge mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ikke bo på eldreinstitusjoner mot sin vilje, sier Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Buskerud

01.07.2010

Brukar sommaren på sjukeheimen (Nordhordland 30.06.2010)

Kanskje det er dette eg har lyst til å driva med, smiler Sindre Vatsøy.

30.06.2010

For få varme hender (adressa.no 30.06.2010)

Historien om alzheimerrammede Karen Rusten (85) i Trondheim har satt fart i en ny debatt om eldreomsorgen. Politikerne har ansvar for at sykehjemmene kan fylles med et forsvarlig innhold.

30.06.2010

Reduksjon av uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem (HMT 21.06.2010)

Det finnes noen tiltak som muligens kan ha effekt for å redusere antatt uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem. Det kommer fram i en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

22.06.2010

Ekstra brannvern for eldre (Folkebladet.no 21.06.2010)

Eldre og uføre i Sørreisa får gratis branninspeksjon i husene sine — dersom de ønsker det.

21.06.2010

Unge på gamlehjem (bt.no 21.06.2010)

I begynnelsen av mai ble jeg utkommandert til å delta på noe av det gøyeste jeg har gjort på lenge - et rekrutteringsstunt i regi av Bergen kommune for å få ungdommer til ta sommerjobb ved sykehjemmene.

21.06.2010

Omsorgspolitikk for morgendagens eldre (Norsk Form)

Om få år vil antallet mennesker som trenger omsorgstjenester øke betraktelig. I løpet av de neste 30 årene vil antallet eldre over 80 år fordobles, samtidig som det blir stadig flere yngre brukere.

03.06.2010