Brosjyrer og materiell

Søk etter brosjyrer og materiell

Fagforbundet sjekker lønna di - Plakat A4

Plakat

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

Fagforbundet som medspiller i integrering av flyktninger i kommunene

Kun for nedlasting.

Hefte

Last ned

Last ned

Fagforbundet synger - sanghefte

Sangheftet må bestilles fra Fagforbundets postavdeling.

Hefte

Logg inn og bestill

Logg inn og bestill

Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret

Hefte

Last ned

Last ned

Fagforbundets politikk for barnehagesektoren (Kommunal barnehage)

Kun for nedlasting.

Hefte

Last ned

Last ned

Fagforbundets politikk for barnehagesektoren (Privat barnehage)

Kun for nedlasting.

Hefte

Last ned

Last ned

Fagforbundets politikk for skolesektoren

Hefte

Last ned

Last ned

Fagforbundets stipendordning

Brosjyre

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

Fra holdning til handling

Den flerkulturelle arbeidsplassen.

Brosjyre

Last ned

Last ned

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Hefte

Last ned

Last ned