Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Brosjyrer og materiell

Søk etter brosjyrer og materiell

Fagforbundet 100 år - nynorsk

Plakat

Last ned

Fagforbundet for deg som jobber på mottak

Brosjyre

Last ned Logg inn og bestill

Fagforbundet informerer - Wordplakat

Last ned og skriv inn ditt budskap i Word

Plakat

Last ned

Fagforbundet sjekker lønna di - Plakat A4

Plakat

Last ned Logg inn og bestill

Fagforbundet som medspiller i integrering av flyktninger i kommunene

Kun for nedlasting.

Hefte

Last ned

Fagforbundet synger - sanghefte

Sangheftet må bestilles fra Fagforbundets postavdeling.

Hefte

Logg inn og bestill

Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret

Hefte

Last ned

Fagforbundets politikk for barnehagesektoren (Kommunal barnehage)

Kun for nedlasting.

Hefte

Last ned

Fagforbundets politikk for barnehagesektoren (Privat barnehage)

Kun for nedlasting.

Hefte

Last ned

Fagforbundets politikk for skolesektoren

Hefte

Last ned