Til hovedinnhold

Står opp for offentlige tjenester i Europa

Fagforbundets delegasjon på landsmøtet for europeisk fagbevegelse i Bucuresti, Romania: Hanna-Mari Anttila-Kvåle, Helene Harsvik Skeibrok, Trond Finstad, Mette Nord, Odd Haldgeir Larsen, Jeanette Romslo og Emilie Storli.

Fagforbundets delegasjon på landsmøtet for europeisk fagbevegelse i Bucuresti, Romania: Hanna-Mari Anttila-Kvåle, Helene Harsvik Skeibrok, Trond Finstad, Mette Nord, Odd Haldgeir Larsen, Jeanette Romslo og Emilie Storli. (Foto: Fagforbundet)

Europeisk fagbevegelse gjør seg klare for utfordringene som venter de neste fem årene. De er samstemte om at et rettferdig arbeidsliv skal bygges på gode offentlige tjenester.

19.06.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 20.06.2024

EPSU, Europeisk sammenslutning av fagforbund i offentlig sektor, holder i disse dager sitt landsmøte. Fagforbundets Mette Nord har sin siste opptreden som leder på kongressen i Bucuresti, Romania, etter fem år i toppvervet. Det har vært fem år med prøvelser langt utover det vanlige, som krig i Ukraina og koronapandemi, for å nevne noe.

Kampen for offentlige tjenester er absolutt ikke noe nytt i organisasjonen. Det er nok riktigere å si at det er selve verdigrunnlaget til EPSU. Offentlige tjenester er fundamentet for et rettferdig og likestilt samfunn.

Algoritmetilsyn bør overvåke kunstig intelligens

Fagforbundets delegasjon tok med flere av sine kampsaker til kongressen, i tillegg til opprop mot privatisering, et innstendig ønske om at det satses tungt på offentlige tjenester.

Et tema var overgangen til kunstig intelligens (KI) i arbeidslivet, ikke minst i offentlig sektor, må skje på en forsvarlig måte. Trond Finstad, leder i Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, tok til orde for at et såkalt algoritmetilsyn. Det skal overvåke og veilede bruk av KI i samfunnet, etter modell av andre tilsynsorgan i samfunnet, som for eksempel Datatilsynet.

- Tilsynet skal tilføres ressurser og kompetanse slik at de kan overvåke at regelverket for bruk av KI blir fulgt og at brudd blir etterforsket og avdekket. Vi har sett flere eksempler på at det er en fare for diskriminering når KI brukes til å ta avgjørelser om enkeltpersoner, forklarer Finstad.

Han understreker at det er avgjørende at de ansatte tas med på råd før det settes i gang digitalprosesser på arbeidsplassen – og at de tillitsvalgte må spille sentrale roller som representanter for de ansatte.

- De ansatte blir ofte glemt eller involvert på et for sent tidspunkt. Dette er uholdbart og det leder til dårlige avgjørelser, og fremmedgjør de ansatte, som har et ansvar for å levere tjenester av høy kvalitet. Fagforbundets tillitsvalgte bør legge til rette for at de ansatte kommer til orde, legger Finstad til.

Trond Finstad, leder Yrkesseksjon kontor og administrasjon.
Trond Finstad, leder Yrkesseksjon kontor og administrasjon. (Foto: Fagforbundet)

Kan ikke drive sykehus som Tesco eller Tesla

Helene Harsvik Skeibrok, nestleder i Fagforbundet, viste kongressdeltakerne et brennende engasjement for offentlige helsetjenester. Hun mener at det er veien til gode og trygge arbeidsplasser, og at veien må brolegges med faste heltidsstillinger, en fornuftig arbeidsfordeling mellom yrkesgruppene, og nok folk på jobb.

- Barnehager, skoler, sykehus og sykehjem kan ikke drives etter modell av Tesco, Tesla eller Amazon. En sterk offentlig sektor er en forutsetning for rettferdig fordeling og for å sikre at alle har like muligheter til helsetjenester og økonomisk og sosial trygghet, kommenterer Skeibrok.

Helene Harsvik Skeibrok, nestleder i Fagforbundet.
Helene Harsvik Skeibrok, nestleder i Fagforbundet. (Foto: Fagforbundet)
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?