Til hovedinnhold

Mer forutsigbarhet og sikkerhet for leietakere

Husnøkkel til bolig

Husnøkkel til bolig (Foto: Mostphotos)

Fagforbundet glade for at regjeringen har igangsatt arbeidet med å revidere husleieloven. At det blir flere leietakere i alle aldersgrupper, og at andelen langtidsleietakere har økt, gjør det presserende å sørge for et bedre lov- og regelverk.

30.04.2024 av Mats Kvaløy-Bjørbekk, rådgiver Fagforbundet
Sist oppdatert: 10.05.2024

Husleielovutvalget la januar 2024 fram sin første del-rapport med anbefalinger som gjelder lovbestemmelsene som regulerer spørsmål om kontraktslengder og oppsigelsesvern i boligleieforhold. I andre og siste delrapport skal blant annet prisvernbestemmelsene vurderes. Denne rapporten skal leveres senest 15. oktober 2024.

Fagforbundet har mange medlemmer i deltidsstillinger og lavlønnsyker, og vi er derfor bekymret for at personer som leier oftere har levekårsproblemer og dårligere boforhold enn mennesker som eier boligen sin selv. Som arbeidstakerorganisasjon opplever vi dessuten at velfungerende lokale leiemarkeder, med gode og forutsigbare leieforhold, har betydning for å kunne rekruttere og beholde personell i helse-, oppvekst og andre velferdstjenester.

Det er derfor viktig og riktig at revisjonsarbeidet har en så tydelig mandatforpliktelse om å bidra til reelt styrkede rettigheter og grunnleggende botrygghet for leietakere. Fagforbundet mener det er viktig å få vedtatt husleielovutvalgets foreslåtte endringer knyttet til bl.a. kontraktslengde, rett til fornyelse og oppsigelsesvern.

For øvrig støtter vi endringer som tar sikte på å gjøre loven lettere anvendelig, blant
annet å samle reglene om opphør i et eget kapittel i loven, et oppdatert og forenklet
språket, og bedre synliggjøring av leietakers protestrett og rettens adgang til å sette
til side en oppsigelse.

Fagforbundet vil:

  • Innføre Husleielovutvalgets anbefalte endringer knyttet til bl.a. kontraktslengde, rett til fornyelse av leieforhold og oppsigelsesvern.
  • Prinsipielt mener Fagforbundet at tidsubestemte avtaler burde legges til grunn, og i alle fall for profesjonelle utleiere.
  • Subsidiært mener vi at den foreslåtte utvidelsen av minstetiden i tidsbestemte avtaler fra tre til fem år er en god forbedring, under forutsetning av at også utvalgets øvrige anbefalinger gjennomføres. Det gjelder særlig anbefalingene om å gi leietaker rett til å forlenge en tidsbestemt leieavtale; gjøre leierens rett til å si opp ufravikelig, og å begrense utleiers mulighet til å endre begrunnelse etter sendt oppsigelse.

Les hele høringssvaret på regjeringen.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?