Til hovedinnhold

Lik lønnsøkning gir ulike tillegg. Hvorfor?

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Trude Tjensvold)

De fleste har vel fått med seg at ramma for lønnoppgjørene i år er 5,2 prosent. I løpet av forhandlingene blir partene enige om hvor høye lønnsøkninger næringslivet kan tåle og det legger lista for alle oppgjørene i både privat og offentlig sektor.

29.04.2024 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 07.05.2024

Etter hvert som de ulike resultatene fra årets mange oppgjør ruller inn, vil nok mange likevel stusse litt, for tilleggene varierer fra oppgjør til oppgjør og fra yrkesgruppe til yrkesgruppe. For de aller fleste vil det endelige resultatet ikke stemme med en prosentsats på 5,2 prosent.  

Det er mange grunner til det. For det første er ramma en ramme for et helt tariffområde. Dermed kan forhandlerne blir enige om å løfte fram én gruppe som for eksempel har blitt hengende etter i tidligere oppgjør. Hvis den samlede ramma er 5,2 prosent, vil høyere tillegg til en gruppe ett år føre til litt lavere tillegg for andre grupper det samme året. Fagforbundets mål er en jevn og forutsigbar lønnsvekst for alle, og at de som tjener minst, må få mest.

Lønnsoppgjøret fra året før virker inn

Mange har nok hørt om både overheng og glidning og mange tillitsvalgte kjenner begrepene godt, men ikke alle vet at dette også er penger som gir lønnsøkning, selv om de var avtalt året før.

Eksempel på overheng

Hvis du får 12 000 kroner i lønnsøkning fra 1. mai, betyr det at du får 1 000 kroner mer i måneden resten av året. Det vil si at du får 8 000 kroner i økt årslønn. Først året etter vil dette bli 12 000 kroner, fordi du da har fått den økte lønna hele året og ikke bare de åtte siste månedene. Forskjellen på 4 000 kroner er lønnsvekst som kommer som en følge av tillegget som kom året før og skal være med i den økonomiske ramma det skal forhandles om.

Lønnsglidning

Lønnsglidning er forskjellen på den lønnsøkningen som er avtalt og den økningen som faktisk har skjedd i løpet av et år. Det kan omfatte lønnstillegg som arbeidsgiverne gir etter forhandlinger med fagforeningene i lokale forhandlinger. Det kan også komme av at ansatte har gått opp i lønn på grunn av ansiennitetsopprykk. Dette skal altså også regnes inn i ramma. 

Når alle disse elementene er regnet inn, skal den samlede ramma for oppgjøret normalt utgjøre frontfagets ramme, som altså i år er på 5,2 prosent.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?