Til hovedinnhold

Fagforbundets medlemmer med ny seier over Stendi

Kjetil Edvardsen og Thea Rabe er to av forbundsadvokatene som har bistått medlemmene i saken mot Stendi. Her med saksøker og miljøarbeider Ken Schjøllert Mostue Rogstad (til høyre).

Kjetil Edvardsen og Thea Rabe er to av forbundsadvokatene som har bistått medlemmene i saken mot Stendi. Her med saksøker og miljøarbeider Ken Schjøllert Mostue Rogstad (til høyre). (Foto: André Haugen / Fagforbundet)

Stendi går på nok et nederlag mot egne arbeidstakere i en omfattende dom avsagt av Borgarting lagmannsrett. – Vi som jobber på gulvet hadde ikke klart å ta denne kampen alene, sier Ken Schjøllert Mostue Rogstad. Han er én av 184 som til sammen får etterbetalt nærmere 60 millioner kroner.

14.04.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 17.04.2024

  • I 2021 vant Fagforbundet en knusende seier over det private omsorgsselskapet Stendi i Borgarting lagmannsrett.
  • 22 omsorgsarbeidere vant fram med krav om at de var feilklassifisert som selvstendig næringsdrivende i stedet for arbeidstakere. Dermed hadde de ikke fått grunnleggende arbeidstakerrettigheter som overtidsbetalinger, sykepenger, feriepenger eller pensjon.
  • Omsorgsarbeiderne fikk i gjennomsnitt etterbetalt over 1 million kroner hver som følge av de ulovlige arbeidsforholdene de hadde jobbet under i flere år.
  • Ytterligere 184 omsorgsarbeidere gikk samtidig til søksmål mot Stendi med tilsvarende krav, i det som har blitt omtalt som Stendi II-saken.
  • Før Oslo tingrett skulle behandle Stendi II-saken, aksepterte Stendi at også de nye saksøkerne skulle behandles som arbeidstakere. Derfor ble det inngått forlik med saksøkerne om å beregne ytelser til dem på samme måte som for de første 22.
  • Stendi ville likevel ikke imøtekomme krav om full etterbetaling av feriepenger, men den kampen har de nå tapt i både tingretten og lagmannsretten.
  • april 2024 fikk arbeidstakerne i Stendi medhold i kravene, og Borgarting lagmannsrett dømmer Stendi til å betale egne arbeidstakere nærmere 60 millioner kroner i feriepenger fra årene 2008-2018. I tillegg må Stendi dekke arbeidstakernes sakskostnader på om lag 4 millioner kroner. 

– Jeg er takknemlig for hjelpen jeg har fått av Fagforbundet, sier Rogstad, som jobber som miljøarbeider i en omsorgsbolig.

Til sammen fikk 184 arbeidstakere i Stendi medhold i omfattende krav på etterbetaling av feriepenger i en fersk dom avsagt 5. april 2024.

– Dette er en gledens dag for medlemmene, for Fagforbundet og for alle som kjemper for et anstendig arbeidsliv, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Retten er svært kritisk til hvordan Stendi fortsetter å omgå arbeidsmiljøloven gjennom bemanningsbyråer. Stendi har tidligere tapt en liknende sak mot egne ansatte, men valgte nok en gang å ta sine egne arbeidstakere til domstolene fremfor å betale feriepenger slik de plikter.

– Retten har gjort det klokkeklart at Stendi år etter år har brutt loven og gjennom dette utsatt våre medlemmer for grove brudd på deres rettigheter som arbeidstakere. Vi forventer at Stendi og den private omsorgsbransjen generelt tar lærdom av alle disse dommene og endre sin atferd, sier Nord.

Nye millioner i etterbetaling

Borgarting lagmannsrett er svært kritiske til Stendis atferd overfor egne ansatte, og påpeker at de etter flere rettsrunder fortsatt bruker store ressurser på å forhindre at omsorgsarbeiderne skal få utbetalt det de har krav på.

Lagmannsretten dømmer Stendi til å betale sine egne arbeidstakere nærmere 60 millioner kroner i feriepenger fra årene 2008-2018. I tillegg må Stendi dekke arbeidstakernes sakskostnader på om lag 4 millioner kroner.

Disse beløpene kommer i tillegg til at Stendi allerede har inngått forlik om overtidsbetaling, feriepenger og forsinkelsesrenter til de samme arbeidstakerne.

Forbundsadvokat Kjetil Edvardsen anslår at sakene fra 2021 og 2024, i tillegg til andre saker som har dukket opp, samlet kan ha kostet Stendi flere hundre millioner, kanskje opp til en halv milliard kroner, litt avhengig av hvordan man regner.

Omgikk arbeidsmiljøloven

Forbundsadvokatene Morten Mønnich, Thea Rabe og Kjetil Edvardsen i Fagforbundet har ført saken for medlemmene:

– Først og fremst er vi glade for at vi har domstoler i Norge som tydelig markerer avstand fra hvordan Stendi i en årrekke har behandlet egne arbeidstakere på. Det er trist at en så stor samfunnsaktør foretar massive og bevisste omgåelser av helt sentrale vernebestemmelser for egne arbeidstakere, sier advokatene.

Lagmannsretten er svært kritisk til hvordan Stendi har fått på plass «proformaordinger» med bemanningsforetakene Vital og Skagerak for å sikre arbeidstakere fortsatt arbeid i Stendi uten å bli ansatt i selskapet. Lagmannsretten mener det er en «ren omgåelse av verne- og rettighetsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven».

Krystallklar lagmannsrett

Retten mener også dette fremstår som «særlig klanderverdig» ettersom Stendi var klar over at arbeidstakerne hadde vært feilklassifiserte i en årrekke.

– Lagmannsretten er krystallklar på at vernebestemmelsene skal stå fast også ved bruk av slike innleieforhold, sier Advokat Rabe.

I dommen heter det:

«Samlet sett finner lagmannsretten at det er sannsynlighetsovervekt for at innleieforholdet hadde ett avgjørende formål – nemlig fortsatt bruk av arbeidskraften til ankemotpartene uten å måtte ansette dem i Stendi»

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?