Til hovedinnhold

Krev din plass som pensjonist- og uføretillitsvalgt

Gerd Eva Volden.

Gerd Eva Volden. (Foto: Lars Helgerud / Fagforbundet)

Gerd Eva Volden har lang fartstid som tillitsvalgt. Her deler hun sine beste arbeidstips som leder av Fagforbundets sentrale pensjonist- og uføreutvalg.

06.03.2024 av Martine Grymyr
Sist oppdatert: 02.04.2024

134 000 av Fagforbundets medlemmer er hverken i utdanning eller jobb.  De er pensjonister eller uføre, og har på lik linje med alle andre medlemmer egen landskonferanse, egne utvalg og egne tillitsvalgte. Fagforbundets sentrale pensjonist- og uføreutvalg ledes av Gerd Eva Volden.  

– Den yrkesaktive delen av Fagforbundet burde bli flinkere til å utnytte den erfaringa vi sitter med. Vi vil gjerne bidra med tips og erfaringer fra hvordan vi gjorde det før, sier Volden. 

Så hvordan jobber en pensjonist- og uføretillitsvalgt? 

– Vi jobber mest politisk, med saker som tannhelse, trygdeoppgjør, velferdsteknologi, ernæring, heltid-deltid, og at det skal være nok folk på jobb. Vi har blant annet et tett samarbeid med Pensjonistforbundet. Det er de som tar trygdeforhandlingene, og vi jobber med dem for å få til solidariske trygdeoppgjør, forteller Volden.
 
Volden har vært tillitsvalgt siden 1973, og klatret hele stigen opp til en plass i Fagforbundets arbeidsutvalg. Hun vet hva hun snakker om. 

– Jeg synes det er viktig at vi har nok representasjon av eldre og uføre, både i forbundet, men også i kommunestyrer, fylkesting og på Stortinget, sier hun, og fortsetter: 

– Vi trenger at medlemsmassen gjenspeiles i fagforeningsstyrer og fylkesstyrer. Det lett å glemme pensjonister og uføre.
  
En av utfordringene de tillitsvalgte for pensjonister og uføre kan møte på i sitt daglige virke, er at de ikke klarer å finne sin plass i et fagforeningsstyre, mener Volden.
 
Her er hennes beste arbeidstips for pensjonist- og uføretillitsvalgte: 
● Bruk Fagforbundets tillitsvalgtskolering, den er også tilpasset de som er tillitsvalgte for pensjonister og uføre. Trygghet i rollen er viktig. 
● Hvis du ikke har lang erfaring med å være tillitsvalgt, kan det være tøft. Da er det viktig å ta kontakt med oss sentralt, vi er her for å hjelpe. 
● Fagforeningene har et ansvar for å få med pensjonisten. Man er valgt på lik linje med resten av fagforeningsstyret. 
● Forbered deg til møtene, les sakspapirene og send inn egne saker i forkant. 
● Ta en runde rundt bordet. Hør hva pensjonist, seksjon og ungdom jobber med, så alle kan få hjelp hvis det er noe som butter. 
● Skap møteplasser lokalt. Ensomhet er en utfordring for mange, og da kan fagforeninga være et sosialt samlingspunkt. 
● Hold medlemsmøter for å skape engasjement og spre informasjon. 
● Samarbeid med lokale, frivillige organisasjoner. 
● Du må ta din plass, og ikke være redd for å spørre.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?