Til hovedinnhold

Yrkesprofilen 110-operatør

Fagforbundet har vært i dialog med Anders Melling Øiehaug, som er 110 operatør (Bilde)

Fagforbundet har vært i dialog med Anders Melling Øiehaug, som er 110 operatør (Bilde) (Foto: Hanne Slettvold)

Fagforbundet har vært i dialog med Anders Melling Øiehaug, som er 110 operatør (Bilde)

12.02.2024
Sist oppdatert: 12.02.2024

Fagforbundet: Hva er en 110-operatør sin jobb?

110 operatøren mottar nødmeldinger,og utalarmer brannvesenet. Loggfører alt som skjer ute på skadestedet. Det er også oppfølging av alarmkunder, som har automatisk brannvarsling


Fagforbundet: Hvilke utfordringer møter 110 operatøren på jobb?

Tulleringinger, for dette binder opp operatører og tar opp kapasitet, falske utrykninger ved brannalarmer tar tid og ressurser hos oss og brann. Vi er jo også til stede på skadestedet, ikke fysisk, men vi får jo med oss det som skjer over telefon, og det kan være mange sterke inntrykk.

Fagforbundet: Hvorfor valgte du å bli 110 operatør

Syntes det virket spennende, hadde kun opplevd det utenifra, da jeg har bakgrunn fra brann og redning. Hadde lyst til å oppleve det å ta imot nød anrop og bistå.

Vi redder liv, men innefra en sentral ved å gi livsviktige råd, vi gir ikke medisinske råd, da setter vi videre til amk. Vi sørger for å vite hvor de befinner seg, og vi sitter med samme utspørringsskjema som de andre nødetatene.

Vi har gode varslingsrutiner!

 

Hvordan blir man 110 operatør?

 

Søke seg til brann og redningsskolen

https://www.brsk.no/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?