Til hovedinnhold

Kandidater til arbeidsgruppe

Varmluftsballong

Varmluftsballong (Foto: Pixabay)

Fagforbundet søker etter skeive personer som jobber i kirke, kultur eller oppvekst som kan være med å jobbe for mangfold, inkludering og likestilling. Vi ønsker å øke kunnskapen om hvordan arbeidslivet er for våre medlemmer med ulike kjønns- og seksualitetsuttrykk. Er dette noe du kunne tenke deg å være med på les videre.

02.02.2024
Sist oppdatert: 02.02.2024

I hovedlinjene til yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst sier at vårt yrkesfaglige arbeide skal bidra til mangfold, inkludering og likestilling. Et av tiltakene er at yrkesseksjonen skal arbeide for å få mer kunnskap om inkludering og mangfold.

Kjønns- og seksualitetsmangfold

For personer som bryter med normer for kjønns- og seksualitet, kan åpenhet by på utfordringer både i samfunnslivet og arbeidslivet. Fagbevegelsens rolle er å fremme likestilling og ikke-diskriminering av LHBTIQ+-personer i samfunns- og arbeidslivet. Alle arbeidsplasser må bli diskrimineringsfrie. Kjønns- og seksualitetsmangfold er en viktig del av det holdningsskapende og forebyggende arbeidet mot diskriminering på arbeidsplassen.

Kunnskapsløftet 2020

En av skolens oppgaver er å ruste barn og unge til å møte fremtiden. Skolen skal bidra til å gi elevene en bevissthet om egne holdninger. Elevene skal utvikle god dømmekraft og aksept for andre mennesker. Gjennom dette får de muligheten til å ta ansvarlige valg i livene sine, slik at de kan møte verden med en trygg identitet. Dette kreve at de ansatte i skolen har nok kunnskap for å gi elever og foreldre trygghet og refleksjoner rundt problemstillingene de kan ha om tematikken.

Psykisk helse

Til tross for at det å være skeiv har blitt mer aksepterende, og at arbeidslivet har blitt mer inkluderende. Viser levekårsundersøkelser at skeive barn og unge opplever mer psykisk uhelse enn majoritetsungdommen, med mer selvskading, mer selvmordstanker og rusproblematikk og er mer utsatt for krenkelser og mobbing. Det å tilhøre en minoritet og kjenne på annerledeshet, eller ikke oppleve at ens egen virkelighet blir gjenspeilet i omgivelsene eller i fagbevegelsen, kan bidra til utenforskap og ensomhet. Denne utviklingen ønsker Fagforbundet å snu.

Egen arbeidsgruppe

Fagforbundets yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst ønsker å arbeide for å øke kunnskapen om hvordan arbeidslivet er for våre medlemmer med ulike kjønns- og seksualitetsuttrykk. Yrkesseksjonen ønsker å styrke våre medlemmers yrkeskompetanse når det gjelder kjønn og seksualitet.

Yrkesseksjonsstyret har gitt Frode Lagset ansvaret for dette arbeidet og i å lede arbeidsgruppa, han håper vi har skeive medlemmer som har tid og mulighet til å sitte i denne arbeidsgruppa.

Rosa kompetanse

Målet med arbeidet er å gi yrkesseksjonsstyret mer kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. Gruppa skal bistå i vårt arbeid med å følge opp de yrkesfaglige tiltakene i Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. I tillegg til vårt engasjement i Rosa kompetanse barnehage og Rosa kompetanse skole. Om dette er noe for deg, ta kontakt med Ingri Bjørnevik. Ingri.Bjornevik@fagforbundet.no 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?