Til hovedinnhold

Tove er den nye leiaren av Fagforbundet Helse Førde.

Gratulerer Tove.

Gratulerer Tove. (Foto: Sølvi Anne Birkeland)

Hels på vår nye leiar av Fagforbundet Helse Førde.

31.01.2024
Sist oppdatert: 31.01.2024

På årsmøte 29.01.24 vart Tove Nødset vald til ny leiar av Fagforbundet Helse Førde.

Tove er hjelpepleiar og jobbar i turnus på Indre sogn Psykiatrisenter. Ho har vore tillitsvald der i fleire år, og er også nytt medlem av klinikk arbeidsmiljøutvalet (KAMU) i Psykisk Helsevern.

Tove tek over leiarvervet etter Sølvi Anne Birkeland, som har vore leiar i 3 år. Sølvi skal ha permisjon i jobben sin i Helse Førde for å gå inn i vervet som regionsekretær i Fagforbundet Vestland, og vi ynskjer ho lykke til med nye utfordringar.

Det vart også mange andre utskiftingar og endringar i styret til Fagforbundet Helse Førde på dette årsmøtet, så det blir ei fin blanding av gamle travarar og nye kostar.

Alt står i protokollen som vert lagt ut når den er underskriven.

Vi ynskjer alle til lukke med arbeidet i året som kjem! 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?