Til hovedinnhold

Det er rom for mer lønn til arbeidstakerne i år

Tariffmakt: Fellesforbundet-leder Jørn Eggum, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fagforbundet-leder Mette Nord avbildet i forbindelse med at LO passerte èn million medlemmer i 2023.

Tariffmakt: Fellesforbundet-leder Jørn Eggum, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fagforbundet-leder Mette Nord avbildet i forbindelse med at LO passerte èn million medlemmer i 2023. (Foto: Oda Louise Toven, LO)

Det er god lønnsomhet i industrien og rom for mer lønn i år, skriver LO-leder Peggy Hessen Følsvik i OSS-kommentaren.

22.01.2024 av LO-leder Peggy Hessen Følsvik
Sist oppdatert: 08.02.2024

Vi pleier å si at godt skolerte, trygge tillitsvalgte og aktive klubber på den enkelte arbeidsplass er LO-forbundenes viktigste medlemsfordel.

Det er dere som bistår medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver og skaper engasjement og aktivitet på den enkelte arbeidsplass. Og det er dere som setter tariffavtalene ut i livet. Uten dere, blir det ingen klubber. Ja, uten dere blir det ingen fagbevegelse. Det er sammen med dere vi gjør medlemmenes hverdag litt bedre.

I februar avholder LO sitt representantskap. Da samles et hundretalls tillitsvalgte fra hele landet og vedtar LOs krav for tariffoppgjøret. Den jobben vi da begynner på, med forhandlinger i privat og offentlig sektor, er ikke ferdig før alle sentrale og lokale oppgjør, i de virksomhetene som har det, er over en gang til høsten. Det betyr at også der spiller dere en sentral rolle.

Hvilke krav LO skal ta med seg inn i tariffoppgjøret, er det dere som bestemmer. Men LO er, i likhet med Fagforbundet, opptatt av rettferdig fordeling, og at de som har minst må få mest. Derfor krever vi som oftest et kronetillegg når vi forhandler lønn. LO har lang historie med å bekjempe lavlønn. Måten vi forhandler lønn, med samordnede lønnsoppgjør med sentrale tillegg, er i seg selv et av de viktigste virkemidlene mot økende lønnsforskjeller. Ekstra tillegg til de med lavest lønn er med på å løfte de som tjener minst.

De siste årene har flere fått mindre å rutte med. Selv om lønningene har økt, har de blitt spist opp av økte energi- og matvarepriser og økte renter. Det har gått utover kjøpekraften til de fleste av oss. Det er klart at det skaper forventninger til et godt lønnsoppgjør. I fjor endte oppgjøret med en streik for rettferdig lønn og mindre forskjeller. Det er ingen tvil om at det kravet gjelder også i år.

Vi har forventninger om et godt lønnsoppgjør også i år. Det er god lønnsomhet i industrien, som er det LO tar utgangspunkt i når vi forhandler om lønn. Det er det som er det såkalte frontfaget. Det bør legge grunnlaget for et godt oppgjør også i offentlig sektor. Det bør være rom for mer til arbeidstakerne i år. Etter flere år med reallønns­nedgang er det klart at folk håper på mer å rutte med.

Årets oppgjør blir viktigere enn på lenge. De som ønsker å utfordre frontfagsmodellen gjør det fordi de ønsker mer til sine egne grupper. Det vil føre til økte lønnsforskjeller og enkelte grupper med høy forhandlingsmakt vil stikke av med mest. «Nei, nå gjelder det mere enn før! For hvis samholdet rakner og dør, venter fiender nok som vil splitte vår flokk,» heter det i Stein Ove Bergs «Ta hverandre i hånda og hold».

Dersom den kollektive fornuften i frontfagsmodellen forvitrer, vil resultatet bli langt høyere arbeidsledighet og større forskjeller i samfunnet. Lønnsfordelingen mellom grupper generelt ville økt, og spesielt likelønnsutfordringene ville blitt større. De som ser seg tjent med oppsplitting og fragmentering av lønnsforhandlingene, er de som i størst grad stikker av med gevinsten.

Det er rom for mer lønn i år.
Det er rom for mer lønn i år. (Foto: Bård Skarra.)
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?