Til hovedinnhold

Innkalling - Årsmøte 2024

Fagforbundet Nannestad innkaller med dette til årsmøte på "Gamle Banken", Nannestad torsdag 25.januar 2024 kl.18:00. 

18.01.2024 av Susann Larsen Meland
Sist oppdatert: 18.01.2024

 DAGSORDEN:

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Beretning
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Handlingsplan 2024
  7. Budsjett
  8. Valg
Etter årsmøtets slutt, avholdes det medlemsmøte i samme sal. Her vil det bli delt ut merker til 25-års jubilanter. 

Det vil bli lett servering på årsmøtet.

Velkommen!
Styret, Fagforbundet Nannestad

 

Vedlagt ligger årsmøtepapirer:


* Regnskap er sendt til revisorer på tidspunktet papirene blir publisert, og er på publiseringstidspunkt ikke endelig godkjent av revisor. 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?