Til hovedinnhold

Tre gratis webinarer for renholdere og vaskeriansatte i januar

Renholdere.

Renholdere. (Foto: Fagforbundet / High & Low Studios)

Fagforbundet inviterer til tre faglige webinarer i januar – ett spesielt for deg som jobber i vaskeri og to for deg som jobber innenfor renhold. Sett av tiden og meld deg på i dag!

19.12.2023 av Yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Sist oppdatert: 19.12.2023

Hvert webinar varer i 2 timer og målet er å gi deltakerne nyttig faglig påfyll som de kan bruke i egen arbeidshverdag.

Webinarene er åpne for alle som ønsker å delta. Vi oppfordrer til at kollegaer samles på arbeidsplassen og får med seg webinarene sammen. Da har man noen å diskutere med i etterkant, som kan være både gøy og lærerikt!

Merk at Teams-lenke til hvert enkelt webinar sendes ut dagen før webinaret avholdes til e-posten du fylte inn i påmeldingsskjemaet.

 

Webinar 1: Riktig dosering og desinfeksjon i vaskeriet

Tid: 11.01.2024 kl. 13:00 – 15:00

Sted: Teams

Målgruppe: Vaskeriansatte

Klikk her for å melde deg på.

Innhold

 • Hvordan vet vi at dosering av kjemikalier er riktig i vasken?
 • Termisk desinfeksjon og/eller kjemotermisk desinfeksjon. Hvilke metoder sliter mest på tekstilene og hva er mest bærekraftig?
 • Hvordan kan vi vite at tekstiler er hygienisk rene?

Kursleder: Jan Tore H. Gunnarsen

Jan Tore er daglig leder i Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) og har bred kompetanse innen kvalitetssikring av vaskerier gjennom kontroll, rådgiving og opplæring. NVKs hovedmål er å bidra til at vaskeriene har rutiner som ivaretar vaskeripersonalets smittevern og som sikrer hygienisk riktig kvalitet på tekstilene.

 

Webinar 2: Hvordan beregne renholdstid på areal?

Tid: 18.01.2024 kl. 13:00 – 15:00

Sted: Teams

Målgruppe: Renholdsledere og renholdere som har lærlinger, renholdere som vil lære mer om hva som ligger bak renholdsplanen.

Klikk her for å melde deg på.

Innhold

Vurdere og planlegge renhold:

 • Medvirkning i planlegging av nybygg og ombygginger
 • Regne areal
 • Hva påvirker renholdsbehovet?

Kalkulere renholdstid:

 • Vurdere renholdsbehov, sette frekvenser og nøkkeltall
 • Lage arbeidsplan og fordele arbeidet
 • Arbeidsbeskrivelser
 • Planlegge periodiske oppgaver
 • Renholdskostnader

Kursleder: Siriann A. Tvedt

Siriann har lang og bred erfaring innen renholdsyrket helt fra 1985, med ulike lederroller siden 2000. Siriann har alltid holdt seg oppdatert med sertifiseringer og kompetanse, og var i 2011-2018 leder for Fagseksjonen ved Hospitaldrift Renhold i Helse Bergen. Hun har spisskompetanse på hygiene og smitteforebygging. Hun har sitt eget firma Renhold- og Hygienekompetanse, og benyttes mye som rådgiver og foreleser.

 

Webinar 3: Kjemi og HMS i renholdsfaget

Tid: 25.01.2024 kl. 13:00 – 15:00

Sted: Teams

Målgruppe: Alle som arbeider innen renhold.

Klikk her for å melde deg på.

Innhold

Kjemi:

 • pH-verdier
 • Velge riktig middel til oppgaven
 • Innholdet i rengjøringsmiddelet
 • Dosering
 • Miljømerking

HMS:

 • Hva sier Arbeidsmiljøloven?
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Håndtere og bruke kjemikalier på en forskriftsmessig måte
 • Sikkerhetsdatablad og verneutstyr
 • Organisere arbeidet
 • Bruke kroppen riktig i arbeid
 • Håndtere ulike typer avfall i samsvar med forskriftene

Kursleder: Siriann A. Tvedt

Siriann har lang og bred erfaring innen renholdsyrket helt fra 1985, med ulike lederroller siden 2000. Siriann har alltid holdt seg oppdatert med sertifiseringer og kompetanse, og var i 2011-2018 leder for Fagseksjonen ved Hospitaldrift Renhold i Helse Bergen. Hun har spisskompetanse på hygiene og smitteforebygging. Hun har sitt eget firma Renhold- og Hygienekompetanse, og benyttes mye som rådgiver og foreleser.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?