Til hovedinnhold

Full seier i arbeidsretten om tariffhopping

Sykepleiere får beholde lønnstillegg etter at arbeidsgiver byttet fra Virke til NHO. Illustrasjonsbilde.

Sykepleiere får beholde lønnstillegg etter at arbeidsgiver byttet fra Virke til NHO. Illustrasjonsbilde. (Foto: Birgit Dannenberg)

Ti sykepleiere får nå beholde lønna etter at de for nesten ti år siden mistet lønnstillegg da arbeidsgiver endret arbeidsgiverorganisasjon fra Virke til NHO. – Dette er en viktig seier for arbeidstakerne og for våre rettigheter. Dommen har stor prinsipiell betydning for å gi ansatte trygghet for lønna si, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

14.12.2023 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 14.12.2023

Slår tilbake et overraskende angrep fra NHO

I mange år har Norsk Sykepleierforbund, med støtte fra Fagforbundet, stått i en grunnleggende og prinsipiell uenighet med NHO og NHO Service og Handel. Bakgrunnen for uenigheten er at Grefsenhjemmet sykehjem i forbindelse med skifte av arbeidsgiverorganisasjon fra Virke til NHO i 2014 valgte å ta vekk ervervede lønnstillegg fra sykepleierne. Begrunnelsen var at de ikke hadde rett til å opprettholde sine lønninger når arbeidsgiver valgte å skifte fra en Virke overenskomst til en minstelønnsoverenskomst i NHO.

Mette Nord
Mette Nord (Foto: Lars Helgerud)

– Norsk fagbevegelse, med Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet og Parat i spissen, har slått tilbake et overraskende angrep fra NHO på grunnleggende prinsipper i norsk arbeidsliv, nemlig beskyttelsen av arbeidsfolks opparbeidede lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsretten slår fast at arbeidsgiver ikke ensidig skal kunne sette arbeidstakerne ned i lønn, slik som NHO har argumentert for, sier leder i Fagforbundet Mette Nord.  

Tariffhopping – sykepleiere anker prinsippsak til Høyesterett

Arbeidstakernes lønninger står fast

NHOs standpunkt i denne saken har vært i stor kontrast til hvordan partiet Høyre argumentet i valgkampen om ansattes lønns- og arbeidsvilkår ved privatisering og konkurranseutsetting av offentlig drevne tjenester. Arbeidsgiverorganisasjonen har bedt om hjemler til det motsatte, nemlig sette arbeidstakerne ned i lønn ved skifte av overenskomst.

– Dette er en viktig presisering, særlig etter høstens kommunevalg, da vi fikk en rekke høyrestyrte kommuner som ønsker å privatisere og konkurranseutsette våre medlemmers arbeidsplasser i eldreomsorgen og andre helsetjenester. Nå vet vi at arbeidstakernes lønninger står fast selv ved et skifte av overenskomst eller innføring av en minstelønnsoverenskomst i virksomheten.

Sterkt tillitsvalgtarbeid

Leder Norsk Sykepleierforbund
Lill Sverresdatter Larsen. (Foto: Norsk Sykepleierforbund)

Lederen i Norsk sykepleierforbund roser sin tillitsvalgt som har tatt denne viktige prinsipielle kampen siden 2014.

– Dette er et resultat av sterkt tillitsvalgarbeid og en tydelig organisasjon. Jeg vil stor honnør til vår tillitsvalgte Marianne Carolin for å ha tatt denne kampen for sine medlemmers opparbeidete rettigheter, sier Larsen.

Les mer om saken hos FriFagbevegelse: Etter en årelang kamp får sykepleiere beholde lønna.

Og Rett24: Grefsenhjemmet-saken endte med full seier til fagforeningene.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?