Til hovedinnhold

Fakta om julejobbing 2023

Koselig på pauserommet: Her er det leder av Fagforbundets kompetansesenter i Trøndelag og Møre og Romsdal, Hanne Nordby, som lager litt julestemning på arbeidsplassen.

Koselig på pauserommet: Her er det leder av Fagforbundets kompetansesenter i Trøndelag og Møre og Romsdal, Hanne Nordby, som lager litt julestemning på arbeidsplassen. (Foto: Birgit Dannenberg)

Desember er også høytid for spørsmål om arbeidstid og betaling på helligdager, de såkalte røde dagene. Jula 2023 er litt spesiell, ettersom både julaften og nyttårsaften faller på en søndag. Det utløser helgetillegg og ekstra søndags/helligdagsdøgn i turnusen.

14.12.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 15.12.2023

Vanligvis tre helligdagsdøgn i jula

Det er normalt tre helligdagsdøgn tilknyttet jule- og nyttårsfeiringen: 1. juledag, 2. juledag og 1. nyttårsdag. Fordi julaften og nyttårsaften er på en søndag vil det i år være fem søndags- og helligdagsdøgn. Det er tariffavtalene som setter rammene for hvor store tilleggene skal være, og når de slår inn. Jobber du en av disse dagene, kan du få et tillegg på 133,3 prosent (fra hovedtariffavtalen med KS og Spekter Helse), men ikke hele julaften og nyttårsaften. Se neste punkt.

Rød julaften og nyttårsaften

Julaften blir rød først klokka 15 og regnes vanligvis som en del av helligdagsdøgnet til påfølgende dag, altså 1. juledag. Men for mange av Fagforbundets medlemmer starter «rød betaling» allerede klokka 12 på julaften (jfr. tariffavtaler i Spekter Helse, Virke HUK og KS). Men i år regnes altså julaften som et eget helligdagsdøgn. Du har i tillegg krav på lørdags- og søndagstillegg fram til kl. 12.00 på julaften og nyttårsaften.

Utløser ekstra fri

I de store høytidene vil turnusarbeidere som oftest ha rett til flere fridager enn det som følger av ordinær turnus, såkalte F3-dager. Fordi julaften regnes som et eget helligdagsdøgn i år, har du som jobber turnus på julaften krav på fri 1. juledag (F3-dag). Jule- og nyttårshøytiden har i år altså fem dager som teller ift. helge- og høytidsturnus: julaften, 1. og 2. juledag, nyttårsaften og 1. nyttårsdag. Du kan maks jobbe 3 av disse dagene, hvis turnusen ikke er gjennomsnittsberegnet. 

Arbeidsmiljøloven sier at man skal ha fri minst annenhver søndag eller helligdag, men hvis du ønsker å jobbe mest mulig i jula er det mulig dersom du har en avtale om å gjennomsnittsberegne turnusen over en periode. Da kan man jobbe flere røde dager etter hverandre. 

Særavtale?

Sjekk om din arbeidsplass har en lokal særavtale. Det kan nemlig føre til høyere tillegg enn det som står i tariffavtalen.

Får jeg tilleggene hvis jeg blir syk?

Hvis du blir syk på en rød dag, kan du ha rett på en sykelønn som inkluderer tilleggene. Paragraf 8 i hovedtariffavtalen mellom Fagforbundet og KS gir rett til dette selv om man blir syk. Ikke alle har en tariffavtale som gir rett til dette. Da er det folketrygdens bestemmelser som gjelder. Arbeidsgiver kan likevel legge til rette for bedre ordninger enn det som er beskrevet i folketrygden.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?