Til hovedinnhold

Ny hovedavtale for kommunene er i havn

Forhandlerne, Fra venstre: Marit Solheim (YS), Steffen Handal (Unio), Hege Mygland (KS), Mette Nord (LO Kommune) og Tonje Leborg (Akademikerne Kommune).

Forhandlerne, Fra venstre: Marit Solheim (YS), Steffen Handal (Unio), Hege Mygland (KS), Mette Nord (LO Kommune) og Tonje Leborg (Akademikerne Kommune). (Foto: Fagforbundet)

Torsdag 9.12 kom forhandlingene om revisjon av hovedavtalen for KS-området i havn. Det meste er en videreføring av eksisterende avtale, men noen punkter skal partene jobbe videre med fram mot neste forhandling, blant annet digitalisering.

07.12.2023 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 15.12.2023

– Det er i all hovedsak en videreføring av et verktøy som er godt. Vi må legge til rette for at våre folk skal kunne løse oppgavene i en tid der presset på de tillitsvalgte øker. Vi har blitt enige om et sentralt partsarbeid som skal jobbe med digitalisering, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

Det er også avtalt at partene skal jobbe videre med en rekke momenter i hovedavtalen frem til neste forhandlingsrunde.

Innen 1.7.2025 skal de sentrale parter i fellesskap:

  • Diskutere behovet for utvikling av tillitsvalgtes rettigheter og rammevilkår. 
  • Gjennomgå Hovedavtalen og identifisere bestemmelser som kan være utdaterte eller ikke lenger relevante. 
  • Diskutere praktiseringen av bestemmelser i Hovedavtalen.
  • Vurdere behovet for endringer i Hovedavtalen.

– Dette er en videreføring av en avtale vi har hatt i lang tid og som fungerer godt. Men det er klart at vi må ta høyde for at ting kan endre seg, i en tid der nærmest alt endrer seg i svimlende fart. Vi vet ikke enda hvordan økt digitalisering vil påvirke arbeidshverdagen, men at den vil påvirke oss, er hevet over tvil. Da er det viktig at de tillitsvalgtes erfaringer kommer fram og er til nytte, avslutter Nord.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?