Til hovedinnhold

Statsråder vil jobbe med Fagforbundet

Fagforbundets Mette Nord og kommunalminister Erling Sande drøftet blant annet tillitsreform i offentlig sektor da statsråden besøkte Fagforbundet denne uka.

Fagforbundets Mette Nord og kommunalminister Erling Sande drøftet blant annet tillitsreform i offentlig sektor da statsråden besøkte Fagforbundet denne uka. (Foto: Lars Helgerud)

Både kommunalminister Erling Sande (Sp) og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) la vekt på at de ønsker et tett samarbeid med Fagforbundet, da de møtte Fagforbundets landsstyre på årets siste landsstyremøte.

07.12.2023
Sist oppdatert: 15.12.2023

De to ferske statsrådene drøftet saker som er svært viktige for Fagforbundets medlemmer da de innledet for landsstyret i forbundet onsdag og torsdag.

Trenger flere ansatte

– Kommunene er viktige for oss alle fra start til slutt i livet. Det er utrolig viktige den fantastiske jobben alle i kommunal sektor gjør, 24 timer i døgnet og 365 dager i året. Der må vi framsnakke hvor viktig denne jobben er, ikke minst fordi vi nå og i tida framover trenger flere folk, Erling Sande, Senterpartiets kommunalminister.

Han pekte på at kommunene har store utfordringer knytta til blant annet mottak av flyktninger og mangel på arbeidskraft.

– Vi har noen formidable utfordringer framover. Det har vært gjort en fantastisk innsats ved at norske kommuner har tatt imot nesten 170.000 flyktninger fra Ukraina. Regjeringa ser de store utfordringene som kommunene møter med flyktningene, blant annet når det gjelder å sikre nok hus til alle, sa sande.

Samtidig pekte han på kommunene nå kjemper for å få nok arbeidskraft.

– Vi trenger mer arbeidskraft. Når jeg møter kommunene får jeg høre at de mangler fastleger, sykepleiere, helsefagarbeidere og andre yrkesgrupper, sa statsråden, som la vekt på at det er viktig å styrke det desentraliserte utdanningstilbudet, slik at folk kan få tatt utdanning i nærheten av der de bor. Da er sjansen større for at kommunene og næringslivet får den arbeidskrafta de trenger.

Erling Sande talte til Fagforbundets landsstyre
Erling Sande talte til Fagforbundets landsstyre (Foto: Lars Helgerud)

Jobber med tillitsreform

Kommunalministeren understreket også betydninga av regjeringas tillitsreform i offentlig sektor.

– Vi må lytte til innbyggerne og til fagfolka i førstelinja. Vi må myndiggjøre og tilrettelegge for at ansatte i førstelinjetjenestene har den tilliten de skal ha, slik at de bruke tida si på en fornuftig måte. Vi skal styrke partssamarbeidet og gi mer frihet i offentlig sektor. Det er de som er tettest på brukerne som vet best hvor skoen trykker. Her er Fagforbundet viktig for oss, fordi dere har medlemmer som står midt i dette, sa Sande.

Medlemmene av landsstyret tok opp en rekke saker med Sande, blant annet bekymring for dårlig kommuneøkonomi, ønsket om oppgavedeling og heltidsstillinger i helsevesenet – og behovet for å få flyktninger inn i arbeidslivet.

– Det er veldig stas for meg å få komme til Fagforbundet, fordi dere er viktige for oss og for det samfunnet vi sammen skal bygge, sa kommunalminister Sande.

Satser på hele laget

– Jeg vil gjerne jobbe sammen med Fagforbundet for å gjøre skolen mer praktisk og sørge for at flere ungdommer kommer seg gjennom utdanningsløpet, sa Kari Nessa Nordtun

Den tidligere Stavanger-ordføreren fortalte at hun selv er stolt medlem av Fagforbundet. Nå framhever hun hvor viktig mange av Fagforbundets yrkesgrupper er for å gi barn og unge en god skolehverdag.

– Vi skal satse på hele laget rundt barna, både i barnehagen og skolen, sa kunnskapsminister

Nordtun da hun snakket til landsstyremøtet i Fagforbundet.

Hun understreket hvor viktig det er det er flere ulike yrkesgrupper i barnehage- og skolehverdagen til ungene. Samtidig viste hun til hvor viktig barnehage og skolefritidsordning er for barna, og at regjeringa i statsbudsjettet kutter kraftig i prisene, slik at ikke dårlig familieøkonomi skal hindre barn i å få benytte barnehage og SFO.

– Fra 1. august neste år setter vi ned maksprisen på barnehageplass fra 3000 til 2000 kr i måneden. Og sammen med SV sørger vi for at 1., 2. og 3. tinn får gratis halvdagsplass i SFO. Det er viktig for at alle unger skal få de samme mulighetene, sa kunnskapsministeren. 

– Jeg vil gjerne jobbe sammen med Fagforbundet for å gjøre skolen mer praktisk, sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun da hun møtte tillitsvalgte i Fagforbundet.
– Jeg vil gjerne jobbe sammen med Fagforbundet for å gjøre skolen mer praktisk, sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun da hun møtte tillitsvalgte i Fagforbundet. (Foto: Trond Jensen)

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?