Til hovedinnhold

Fersk bok om lokale lønnsforhandlinger i privat sektor

Spesialrådgiver i Fagforbundet, Bjørn Kristian Rudaa, har skrevet bok om lokale forhandlinger.

Spesialrådgiver i Fagforbundet, Bjørn Kristian Rudaa, har skrevet bok om lokale forhandlinger. (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

Mange tillitsvalgte har erfart at det kan ta tid å bli klok på lokale lønnsforhandlinger. Fagforbundets Bjørn Kristian Rudaa har kommet med en håndbok for deg som er tillitsvalgt i privat sektor - og som vil komme til bunns i hvordan bedrifters økonomi spiller inn på forhandlingene. 

06.12.2023 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 07.12.2023

Boka "Lokale lønnsforhandlinger" inneholder en rekke konkrete råd og tips for tillitsvalgte som forbereder seg til lokale lønnsforhandlinger. Den gir en grunnleggende innføring i bedriftsøkonomi, et vesentlig verktøy i forhandlingssituasjoner.

- Det er ikke en bok om forhandlingsteknikk, men en bok som vil hjelpe deg til å forstå økonomien i bedriften. Hvis vi klarer å få til reelle lokale forhandlinger vil vi også få en bedre fordeling av verdiskapningen i bedriften. Begge parter må da oppleve seg som likeverdige og ha nødvendig innsyn i bedriftens økonomiske situasjon, sier Bjørn Kristian Rudaa.

De lokale forhandlingene foregår ut fra de fire kriterier. Disse er økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter.

Bruk drøftingsmuligheten - unngå svartmaling av situasjonen

Ledelsen skal drøfte med de tillitsvalgte (LO/NHO § 9-3 Drøftelser om bedriftens ordinære drift):

  • «Spørsmål som vedrører den økonomiske og produksjonsmessige stilling og utvikling»
  • «Drøftelser skal holdes så tidlig som mulig og minst en gang i måneden, hvis det ikke er enighet om noe annet, og for øvrig når de tillitsvalgte ber om det»

- Hvis man sammenligner det med aksjeloven om daglig leders krav til informasjon til styret minst hver fjerde måned, så har faktisk tillitsvalgte en enda mer omfattende rett til informasjon enn styret i bedriften har. Det er det mange som ikke er klar over, forteller Rudaa.

Han har i forarbeidet til boka intervjuet tillitsvalgte fra flere forbund. Han oppfordrer sterkt til å benytte seg av muligheten til å få innsyn i økonomien og holde seg løpende oppdatert. 

- Sørg for å ha jevnlige møter. Viser disse at økonomien er i orden, så kan ikke arbeidsgiver plutselig komme og si at ting er vanskelig når det er tid for lokale forhandlinger, forklarer Rudaa.

Innsyn i bedriftens regnskap samt reelle fakta om bedriftens økonomiske situasjon og de ansattes lønnsvilkår kan være en utfordring i lokale lønnsforhandlinger. Med litt mer kunnskap om økonomi kan det bli enklere å få til, mener forfatteren.

Liten uttelling i lokale lønnsforhandlinger

Fagbevegelsen har ikke aksjonsrett på lokale forhandlinger, det vil si at det ikke går an å streike i forbindelse med lokale forhandlinger.

- Til tross for at arbeidsgiversiden ofte argumenterer for at en større andel av lønnsveksten skal utløses i de lokale lønnsforhandlingene, er det mange som blir værende på minstelønnssatser. Det burde være i felles interesse at lokale forhandlinger bidrar til reell fordeling av verdiskapningen i bedriften, sier Rudaa.

Mange drøftinger som tillitsvalgte deltar i handler ofte om økonomi, om det gjelder omorganiseringer, innleie, nedbemanninger, konkurranseutsetting.

Bedriftens økonomiske situasjon er basis for alle lokale lønnsforhandlinger i privat sektor, og boka gir grunnlag for å forstå og tolke både internregnskaper og eksterne finansregnskaper. Alle kapitlene som omhandler bedriftsøkonomiske temaer, er vinklet slik at de kan brukes i forhandlinger og drøftinger.

Boka "Lokale forhandlinger" er gitt ut på Gyldendal og er primært rettet mot tillitsvalgte i privat sektor og i offentlig eide selskaper.

Les også mer om lokale forhandlinger på egen temaside.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?