Til hovedinnhold

Fagforbundet krever handling – nok er nok

Solidaritetsdag på overtid: Forbundsstyret i Fagforbundet krever handling.

Solidaritetsdag på overtid: Forbundsstyret i Fagforbundet krever handling. (Foto: Ingunn Eriksen)

På FNs internasjonale solidaritetsdag med Palestina heiser Fagforbundet det palestinske flagget. Det haster med konkrete tiltak for å ikke bare stoppe den pågående krigen mellom Israel og Hamas, men like mye å få en endelig slutt på den israelske okkupasjonen av Palestina.

29.11.2023
Sist oppdatert: 29.11.2023

I 1977 innførte FN den internasjonale solidaritetsdagen med Palestina. Da hadde det gått nøyaktig 30 år siden FN med 33 stemmer bestemte å dele historiske Palestina i en jødisk og en arabisk stat, og at Jerusalem skulle være en internasjonal sone. I spissen for delingsplanen var USA, og med en tydelig støtte fra generalsekretær Trygve Lie.

Palestinerne mente at delingsplanen brøt med FNs charter som gir innbyggere rett til å bestemme over sin egen fremtid, og de arabiske landene stemte mot å splitte opp Palestina.

Det skulle gå en generasjon før FN opprettet solidaritetsdagen med palestinerne. 15 000 palestinere ble drept, mer enn 500 palestinske landsbyer ble jevnet med jorda og 700 000 palestinere ble fordrevet da staten Israel ble opprettet. Tretti år senere hadde palestinerne fremdeles ikke fått oppfylt sin selvråderett, sin selvstendige stat og uten at flyktningene, deres barn og barnebarn hadde fått sin FN-vedtatte rett til å returnere til hjemmene sine.

1967-krigen ble starten på dagens pågående okkupasjon av Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem. Nye generasjoner av flyktninger bor fremdeles som statsløse i flyktningleirer i Palestina, Libanon, Syria og Jordan.

Okkupasjonen må opphøre, og permanent våpenhvile må innføres

Mer enn 14 000 mennesker, hvorav 6 000 barn, er drept, mer enn halvparten av private hjem i Gaza er ødelagt og mange tusen mennesker er savnet i ruinene. FN anslår at 1,7 millioner, hele 75 prosent av befolkningen, er internt fordrevne uten reell beskyttelse. Helsepersonell og journalister som skal ha immunitet i krig har blitt drept i stort omfang. Fagforbundet støtter FNs generalsekretær Antonio Guterres i at krigen i Gaza ble utløst av Hamas terroraksjon 7. oktober, men det skjedde ikke i et vakuum.

75 år etter FNs vedtak har staten Israel kunnet fortsette å bryte folkeretten, tusenvis av FN-resolusjoner og palestinernes menneskerettigheter uten konsekvenser for staten, men med katastrofale følger for palestinerne.

Gazakrigen har på nytt aktualisert og synliggjort Vestens dobbeltmoral. Fagforbundet berømmer utenriksminister Barth Eide som gjentatte ganger advarer mot konsekvensene av at vestlige land ikke unisont fordømmer Israels brudd på humanitærretten og dobbeltstandard.

Fagforbundet har over lang tid krevd at Norge feier for sin egen dør. Forbundet mener at våre felles sparepenger i Oljefondet ikke skal kunne investeres i selskaper som bidrar til å bygge, opprettholde og utvide de israelske folkerettsstridige bosettingene. Det må innføres et lovforbud mot handel og tjenester fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i okkuperte områder. Krigen mellom Hamas og Israel viser på nytt også hvor nødvendig det er med en vid våpenembargo.

På landsmøtet i oktober 2022, krevde Fagforbundet at Norge må endre politikk overfor Israel. Fraværet av straffereaksjoner, er et svik mot palestinerne og undergraver folkerettens rolle i det internasjonale rettssystemet.

Fagforbundets forbundsstyre står samlet i solidaritet med det palestinske folket. De krever en permanent våpenhvile, og en slutt på okkupasjonen.

– Den eneste rettferdige løsningen på krigen i Gaza, er at okkupasjonen av Palestina opphører, sier Svend Morten Voldsrud, medlem av Arbeidsutvalget.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?