Til hovedinnhold

Fagforbundet gir 300.000 kroner til Norsk Folkehjelps arbeid i Gaza

Gaza blir i disse dager bombet sønder og sammen.

Gaza blir i disse dager bombet sønder og sammen. (Foto: Mohammed Zaanoun/Norsk Folkehjelp)

Sivilbefolkningen som bor i Gaza er nå i en uholdbar situasjon som følge av krigen mellom Hamas og Israel. De mangler vann, mat, medisiner, strøm og det meste annet. Nå må grenseovergangene åpnes slik at nødhjelp kan komme til.

24.10.2023
Sist oppdatert: 15.12.2023

Nå er det en nærmest umulig å få hjelp inn til befolkningen på Gaza. Derfor er det er viktig at  hjelpeorganisasjonene har mulighet til å hjelpe når det åpnes for å få inn nødhjelp.

Israel har innført en full blokade av Gazastripen, noe som rammer 2,3 millioner innbyggere. Mat, vann, drivstoff og andre livreddende forsyninger kommer ikke inn og flere hjelpeorganisasjoner roper varsku på vegne av befolkninga. Siden 2010 har Fagforbundet hatt delegasjoner til Gaza som har sett konsekvensene av den 16 år lange blokaden og de mange angrepene på et innesperret folk.

- Humanitære korridorer må opprettes umiddelbart for å sikre nødvendige, livreddende forsyninger, vann og mat som et akutt tiltak i henhold til internasjonal rett. Så må seøvsagt Hamas slippe gislene de har tatt fri umiddelbart, sier Svend Morten Voldsrud i Fagforbundets arbeidsutvalg.

Samarbeid med Norsk Folkehjelp 

Fagforbundet har tett kontakt og samarbeid med Norsk Folkehjelp. Fagforbundet har over flere år støttet deres prosjekter i Palestina. Vi følger med på hvordan det går med de ansatte og partnerne vi støtter. De er rammet som resten av befolkninga, og vi frykter for deres liv og helse. Det er ingen steder å flykte, det er ingen steder som er trygge.

Begge parter begår krigsforbrytelser

Krigens regler krever at det skilles mellom sivile og militære mål og at alle sivile skal behandles humant. Disse reglene må følges av begge parter. FNs internasjonale granskningskomité for krigsforbrytelser begått i det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem og Israel, har allerede slått fast at begge parter har begått krigsforbrytelser.

Alle krigsforbrytelser må stoppes og straffeforfølges. Det må på plass en varig løsning mellom landene basert på folkeretten. Okkupasjonen må opphøre, blokaden heves og palestinerne må få oppfylt sin selvråderett.  

Her kan du også støtte Norsk Folkehjelp sitt arbeid for sivile i Gaza

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?