Til hovedinnhold

Webinar om årsturnus

18.10.2023 av Torgunn Gunnarsen
Sist oppdatert: 18.10.2023

Forhandlingssammenslutningene og KS publiserte før sommeren en felles veileder om årsturnus. Vi har nå spilt inn et felles webinar, der det gis ytterligere avklaringer om ting det er viktig at både arbeidsgiver og tillitsvalgte er kjent med når årsturnus skal planlegges og utarbeides.

Veilederen som ble publisert før sommeren omtaler blant annet prosessen for å etablere årsturnus, arbeidstid og fritid i årsturnus, varslingsfrist, justering av arbeidsplaner, ferie og evaluering.

Etter tilbakemeldinger fra lokale parter i etterkant av at veilederen ble publisert, har forhandlingssammenslutningene og KS spilt inn et webinar hvor vi sammen går gjennom enkelte punkter hvor det har vist seg at det er et særlig behov for avklaringer. Vi anbefaler at partene lokalt ser webinaret sammen. Vi håper at webinaret sammen med veilederen vil bidra til gode prosesser i det lokale årsturnusarbeidet.

Se webinar for årsturnus 2023 her Bruk passordet: webinarårsturnus2023Velg eventuelt «CC/Subtitles» i høyre hjørne for å aktivere norsk tekst.

 

Med vennlig hilsen

Lars Helgerud

47349613

Kommunikasjonsrådgiver

Fagforbundet

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?