Til hovedinnhold

Uttalelse: Hamas og Israel må overholde krigens regler

Illustrasjon fra Gaza.

Illustrasjon fra Gaza. (Foto: Al Jazeera English/Flickr)

7. oktober gikk Hamas til angrep på flere sivile mål i Israel, og Israel svarte med å erklære krig.  Fagforbundet fordømmer på det sterkeste alle angrep på sivile og vår solidaritet går ut til berørte på begge sider.

12.10.2023 av Uttalelse fra Fagforbundets arbeidsutvalg
Sist oppdatert: 12.10.2023

Ofrene for krigen mellom Hamas og Israel er uskyldige barn, kvinner og menn. Allerede er tusenvis drept eller såret, mange er kidnappet og hundretusener er internt fordrevne. Vår solidaritet går ut til alle berørte på begge sider.

Begge parter begår krigsforbrytelser

Krigens regler krever at det skilles mellom sivile og militære mål og at alle sivile skal behandles humant. Disse reglene må følges av begge parter. FNs internasjonale granskningskomité for krigsforbrytelser begått i det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem og Israel, har allerede slått fast at begge parter har begått krigsforbrytelser.  

Alle krigsforbrytelser må stoppes og straffeforfølges. Det må på plass en varig løsning mellom landene basert på folkeretten. Okkupasjonen må opphøre, blokaden heves og palestinerne må få oppfylt sin selvråderett.  

Full blokade: trenger humanitære korridorer

Israel har innført en full blokade av Gazastripen, noe som rammer 2,3 millioner innbyggere. Mat, vann, drivstoff og andre livreddende forsyninger kommer ikke inn og flere hjelpeorganisasjoner roper varsku på vegne av befolkninga. Siden 2010 har Fagforbundet hatt delegasjoner til Gaza som har sett konsekvensene av den 16 år lange blokaden og de mange angrepene på et innesperret folk. Humanitære korridorer må opprettes umiddelbart for å sikre nødvendige, livreddende forsyninger, vann og mat som et akutt tiltak i henhold til internasjonal rett.  

Samarbeid med Norsk Folkehjelp

Fagforbundet har tett kontakt med Norsk Folkehjelp og følger med på hvordan det går med de ansatte og partnerne vi støtter. De er rammet som resten av befolkninga, og vi frykter for deres liv og helse. Det er ingen steder å flykte, det er ingen steder som er trygge.   

Her kan du støtte Norsk Folkehjelps nødhjelpsarbeid i Gaza  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?