Til hovedinnhold

STOPP DEMONTERING AV VELFERDSETATEN

Fagforbundet Helse Sosial og Velferd ser med bekymring på nedbygginga av de byomfattende tilbuda innen rehabilitering, rus og psykiatri.

05.09.2023 av Preben Torbjørnsen
Sist oppdatert: 05.09.2023

STOPP DEMONTERING AV VELFERDSETATEN  
 
Fagforbundet Helse Sosial og Velferd ser med bekymring på nedbygginga av de byomfattende tilbuda innen rehabilitering, rus og psykiatri.  

 

Velferdsetatens institusjoner representerer etablerte fagmiljøer, kompetente ansatte med lang erfaring og engasjement for brukerne.  Institusjonene og fagmiljøene er nå under press og de vingeklippes og fragmenteres gradvis. 

 

Det som på papiret kan synes som en vakker tanke om at brukere på institusjonene skal bosettes i sine bydeler, vil for mange bety reduserte og dårligere egna tilbud, som ofte nedprioriteres i en hardt pressa bydelsøkonomi. 

 

Fagforbundet Helse Sosial og Velferd krever at Oslo tar vare på kunnskapen og erfaringen som ligger i de byomfattende tilbuda, og at demonteringa av Velferdsetaten bremses. 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?