Til hovedinnhold

Dette er de viktigste sakene for Fagforbundets medlemmer i kommunevalget

For ansatte i kommune-Norge står økt bemanning høyt på prioriteringslista i kommunevalget.

For ansatte i kommune-Norge står økt bemanning høyt på prioriteringslista i kommunevalget. (Foto: Birgit Dannenberg)

Fagforbundet har spurt medlemmene hva som er den viktigste saken i kommunevalget. For over 10 000 kommuneansatte som svarte var det ett tema som overskygger alle andre saker.

01.09.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 08.09.2023

Fagforbundet har sendt de samme spørsmålene til alle medlemmer som jobber i kommunen, og fått inn godt over 10.000 svar. På spørsmål om hva som er den viktigste saken i valget, svarer hele 41 prosent økt bemanning i velferdstjenestene. 22 prosent svarer hele og faste stillinger, 19 prosent svarer kampen mot økte forskjeller og 14 prosent svarer kampen mot privatisering. 

Hva er den viktigste saken for deg når du skal stemme i årets kommune- og fylkestingsvalg? Fagforbundet spurte medlemmene.
Hva er den viktigste saken for deg når du skal stemme i årets kommune- og fylkestingsvalg? Fagforbundet spurte medlemmene. (Foto: Fagforbundet)

For Fagforbundet er økt bemanning en av de viktigste valgkamp-sakene sammen med kampen mot privatisering.

Vi trenger flere folk på jobb, samtidig som vi sikrer at arbeidsplassen våre medlemmer jobber på ikke bli privatisert. Vi har sett mange eksempler på at ansatte har gått ned i lønn når det private overtar og at så mye som en million i pensjon kan gå tapt ved privatisering.

På motsatt side ser vi at lønna går opp når kommune-politikere bestemmer seg for å ta tilbake drifta. Seneste i forrige uke kunne vi lese om helsefagarbeider Yahya Alizada gikk opp over 100.000 kroner i lønn etter at kommunen tok over driften av sykehjemmet han jobber på, i NRK.

I undersøkelsen sendt til våre medlemmer spør vi også om hva de mener om private, kommersielle selskaper bør ha en større plass i velferdsstaten. Der svarer en stor andel at det bør være mindre private selskaper, eller slik det er i dag.

Skjermbilde 2023-09-01 kl. 13.07.54.png

På spørsmål om lønn og pensjon skal være den samme om man jobber i kommunen eller det private er svaret entydig. Våre medlemmer mener den skal være like god, og våre medlemmer ønsker å jobbe for kommunen sin.

Nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen er ikke overrasket over svarene i undersøkelsen.

- Dette er Fagforbundets politikk. Vi skal sikre at våre medlemmer har gode lønn- og pensjonsvilkår og det får de i kommunen. Vi ser gang på gang at lønna er lavere når det private drifter offentlige tjenester og ikke minst kan mange av våre medlemmer tape så mye som en million i pensjon hvis arbeidsplassen de jobber på blir privatisert, sier Larsen.

Skal vi sikre at Fagforbundets medlemmer blir hørt behøver vi politikere som sier tydelig nei til privatisering. Det er jo noe å tenke på før du skal stemme ved årets valg. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?