Til hovedinnhold

Kommuneansatte jobber deltid på grunn av arbeidsbelastning

30 prosent av de kommuneansatte har deltidsstilling. Halvparten av dem ønsker større eller hel stilling, viser Fagforbundets ferske medlemsundersøkelse.

30 prosent av de kommuneansatte har deltidsstilling. Halvparten av dem ønsker større eller hel stilling, viser Fagforbundets ferske medlemsundersøkelse. (Foto: Fagforbundet)

Ny rapport viser at mange kommuneansatte jobber deltid på grunn av helseutfordringer og høyt arbeidspress.   – Det er på høy tid at vi tar bedre vare på de kommuneansatte, sikrer at alle får jobbe heltid, men også makter det, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

16.08.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 10.10.2023

30 prosent av Fagforbundets medlemmer som jobber i norske kommuner har deltidsstilling. Halvparten av dem som oppgir at de fortsatt ønsker å arbeide deltid, rundt 20 000 kommuneansatte sier grunnen er egen helse eller arbeidsbelastning. Dette kommer fram i Fagforbundets nyeste medlemsundersøkelse.  

Tar en økonomisk byrde ved å jobbe deltid 

Fagforbundet vil ha kommunepolitikere som på alvor tar kampen mot deltidskrisa og sier dette fortsatt er en av de viktigste sakene for sine medlemmer i årets kommunevalg.  

– Deltidskrisa preger arbeidshverdagen til de ansatte og for mange er belastninga så stor at de ikke makter å stå i full jobb. Det rammer flest kvinner og de tar en enorm byrde personlig, også økonomisk ved å gå ned i stillingsprosent, sier Nord.  

Spesielt de ansatte i helse og oppvekst er hardt ramma av deltidskrisa ute i kommunene. 

– Tilbakemeldingen fra mine medlemmer er at det er vondt som ansatt ute i eldreomsorgen å gjøre alt man makter, men likevel ikke strekke til. Det er for få ansatte på jobb og de har for mange arbeidsoppgaver. Nå trengs det flere hele faste stillinger, bedre oppgavedeling og en styrket bemanning. Bare slik sikrer vi dagens og fremtidens eldre en verdig alderdom, og en bedre arbeidshverdag til de ansatte, sier Nord.  

Negativt for både ansatte og innbyggerne 

Deltidskrisa har store, negative konsekvenser for Fagforbundets medlemmer. De deltidsansatte sliter med å få boliglån, har manglende forutsigbarhet i hverdagen og dårlig pensjon. Innbyggerne blir også rammet av deltidskrisa.   

– Det er trygghet i å vite hvem som dukker opp for å gi stell eller tar imot barnet ditt i skolegården. Det er trygghet å vite hvem du skal jobbe med, når du selv skal på jobb eller om du har nok vakter til å betale regningene, sier Nord. 

SSB har anslått at vi vil ha behov for over 50 000 flere helsearbeidere i 2040, og vi er avhengig av at flere unge velger å jobbe i helsevesenet.  

– Da må vi ha noe mer å tilby dem enn små deltidsstillinger og uforutsigbare vakter. Ungdom vil ha trygge, faste og hele stillinger, sier Nord.  

Fagforbundets medlemsundersøkelse gir også grunn til optimisme da halvparten av de deltidsansatte, rundt 40 000 oppgir at de ønsker seg større eller hel stilling.  

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?