Til hovedinnhold

Ønsker rammefinansiering av sykehusene velkommen

Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.

Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

– Det er flere gode forslag fra utvalget, sier nestleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet. Han peker spesielt på forslaget om å endre finansieringssystemet til rammefinansiering som hovedmodell. Samtidig etterlyser han flere og kraftigere virkemidler for å demokratisere sykehusene.

03.07.2023 av Hans Martin Aase, enhetsleder i Fagforbundet
Sist oppdatert: 17.01.2024

Fagforbundet forventer i sitt høringssvar til sykehusutvalgets NOU 2023:8 Fellesskapets sykehus – Styring, finansiering, samhandling og ledelse, at handlingsrommet innen foretaksmodellen utnyttes til å gjennomføre nødvendige endringer i styringen og finansieringen av sykehusene.

– Det er flere gode forslag fra utvalget, sier nestleder Odd Haldgeir Larsen og peker spesielt på forslaget om å endre finansieringssystemet til rammefinansiering som hovedmodell.

Men også forslagene om at ordningen med nøytral merverdiavgift for helseforetakene bør avvikles og at konserntillitsvalgte bør få observatørstatus med tale- og forslagsrett i styrene i de felleseide selskapene høster bifall hos Fagforbundet.

Men særlig på ett område mener Larsen at utvalget kunne forventes å komme med nye og mer konkrete forslag.

– Helt siden helseforetaksmodellen ble etablert har det vært pekt på et behov for å styrke den demokratiske legitimiteten i styrene. Flertallet i utvalget har dessverre ikke villet gå langt nok for å rette opp denne svakheten, avslutter Odd Haldgeir Larsen.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?