Til hovedinnhold

97 listeførte selskaper fortsatt involvert i de israelske bosettingene

Svend Morten Voldsrud, medlem i Fagforbundets arbeidsutvalg

Svend Morten Voldsrud, medlem i Fagforbundets arbeidsutvalg (Foto: Fagforbundet)

Ifølge FNs menneskerettighetsråd har 97 listeførte selskaper fortsatt forretningsvirksomhet i eller i tilknytning til de folkerettsstridige israelske bosettingene på Vestbredden, inklusiv Øst-Jerusalem. Blant selskapene som ikke har trukket seg ut er blant annet Alstom, Motorola, Airbnb, Booking og Expedia.

30.06.2023 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 30.06.2023

Amerikanske General Mills er en av de 15 selskapene som ikke lengre er i FN-databasen, resterende med ett unntak er israelske. General Mills har hatt en Pillsbury-fabrikk i den folkerettsstridige industrisonen Atarot på Vestbredden, og trakk seg ut i fjor. General Mills har vært utsatt for press både fra Pillsbury-familien som ikke lenger er eier av selskapet, og flere internasjonale boikott-kampanjer.  General Mills har uttalt at avgjørelsen ikke har noen sammenheng med presset de har vært utsatt for.

Databasen må utvides i takt med fakta på bakken

Siden slutten av 70-tallet har FN utallige ganger fastslått at de israelske bosettingene er ulovlige. I 2016 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 2334 som krevde full stans i utvidelse av bosettingene og oppfordret i tillegg selskaper til å unngå å bidra til opprettholdelse og utvidelse av bosettingene.  Utarbeidelse over en oversikt over disse selskapene ble gjentatte ganger utsatt, og likeledes publiseringen. Først i 2020 var databasen offentliggjort, og fikk allerede da sterk kritikk for at den inneholdt først og fremst israelske virksomheter, og kun noen få amerikanske og europeiske selskaper.   

Selskapene spiller en avgjørende rolle i etableringen, opprettholdelsen og utvidelsen av ulovlige bosettinger.  Aktivitetene til selskapene inkluderer blant annet finansiering og bygging av israelske bosettinger og infrastruktur, tjenesteyting til bosettingene, riving av palestinske hjem og bygninger og overvåking av palestinere.

Fagforbundet er en del av Don’t buy into Occupation-koalisjonen som dokumenterer langt flere virksomheter som går inn under kriteriene som Menneskerettighetsrådet har hatt mandat til å ta med i sin liste.  Menneskerettighetsorganisasjoner, internasjonal fagbevegelse og solidaritetsbevegelsen har utøvd press for å få listen utvidet med blant annet selskaper som Heidelberg Cement, CAF og selskaper som leverer maskiner til rive palestinske hjem og bygninger i strid med folkeretten.

– Fagforbundet er glad for at FNs selskapsliste endelig er oppdatert. Det er godt nytt at Menneskerettighetsrådet ikke har gitt etter for press for å få skrinlagt databasen. Rådet oppgir manglende budsjett som årsak til at oppdatering har kun forholdt seg til den publiserte listen fra 2020. Fagforbundet fastholder derfor sin oppfordring til den norske regjeringen til å bidra til at databasen oppdateres årlig med det reelle antallet selskaper, sier AU-medlem Svend Morten Voldsrud.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?