Til hovedinnhold

Barne- og familieministeren styrker samarbeidet med ideelle aktører

Tirsdag signerte Toppe en avtale som skal styrke samarbeidet med ideelle aktører på barnevernsområdet. Bak frå venstre: Anne-Lena Brustad, medlem i Ideelt Barnevernsforum sitt arbeidsutval og Helene Harsvik Skeibrok, nestleiar i Fagforbundet. Foran frå venstre: Bernt Apeland, administrerande direktør i Virke, barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), Mimmi Kvisvik, leiar i Fellesorganisasjonen (FO) og Øystein Eriksen Søreide, administrerande direktør i Abelia. Foto: Barne- og familiedepartementet

Tirsdag signerte Toppe en avtale som skal styrke samarbeidet med ideelle aktører på barnevernsområdet. Bak frå venstre: Anne-Lena Brustad, medlem i Ideelt Barnevernsforum sitt arbeidsutval og Helene Harsvik Skeibrok, nestleiar i Fagforbundet. Foran frå venstre: Bernt Apeland, administrerande direktør i Virke, barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), Mimmi Kvisvik, leiar i Fellesorganisasjonen (FO) og Øystein Eriksen Søreide, administrerande direktør i Abelia. Foto: Barne- og familiedepartementet (Foto: privat)

I Hurdalsplattformen lovet regjeringen å redusere antallet på kommersielle velferdsaktører kraftig. Det arbeidet er nå barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i gang med. Ministeren samarbeider tett med Fagforbundet i arbeidet med å styrke de ideelle aktørene.

26.06.2023 av Lars Helgerud
Sist oppdatert: 21.08.2023

- Det er veldig positivt at regjeringa er i gang med arbeidet med å fase ut de kommeriselle selskapene som i dag driver barnevernstjenester. Vi støtter regjeringas mål om at ideelle skal bidra  i større grad som supplement til det offentlige barnevernstilbudet, sier nestleder i Fagforbundet, Helene Harsvik Skeibrok.

Skeibrok var tirsdag med på å signere avtalen som skal styrke samarbeidet med ideelle aktører på barnevernsområdet.

For Fagforbundet er det et mål at ingen skal kunne tjene penger på å drive barnevernstjenester. Det er det offentlige som skal ha ansvaret  for barnevernstjenesten og ideelle aktører skal være et supplement til dette.

- Det som er viktig er at et eventuelt overskudd skal gå tilbake til tjenesten og ikke som profitt til eierne. Det sikrer vi med ideelle aktører, sier nestlederen.

Kjersti Toppe forteller at avtalen er et viktig bidrag i arbeidet med å gradvis fase ut kommersielle aktører fra barnevernet.

- Vi leverer på det vi har lovet  i Hurdalsplattformen at vi skal gjøre, sier Toppe.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?