Til hovedinnhold

Eldrereform: Tar behovet for fagarbeidere på alvor

Fagforbundet er fornøyd med at regjeringa tar behovet for å rekruttere og å beholde personell på alvor. (Illustrasjonsbilde)

Fagforbundet er fornøyd med at regjeringa tar behovet for å rekruttere og å beholde personell på alvor. (Illustrasjonsbilde) (Foto: Fagforbundet)

I sin nye eldrereform kommer regjeringa med svar på hvordan vi skal møte utfordringa med at vi i 2030 vil være flere eldre enn barn i Norge. Fagforbundet er fornøyd med at regjeringa virkelig tar fagarbeideren i helsesektoren på alvor.

16.06.2023 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 19.06.2023

Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier reformen skal bidra til et med aldersvennlig samfunn, at flere eldre kan leve aktive liv lenger og oppleve trygghet ved å bo i eget hjem.

Mette Nord er leder av Fagforbundet
Mette Nord, leder av Fagforbundet (Foto: Werner Juvik)

– Fagforbundet er veldig fornøyd med at hele, faste stillinger så tydelig blir prioritert. Hvis ikke vil vi ikke kunne gi økt trygghet for brukere ved at de får færre ansatte å forholde seg til, gi nødvendig kompetanse og sikre rekrutteringa av helsearbeidere, sier Nord.

– Vi må ta bedre vare på helse- og omsorgsarbeiderne våre dersom vi skal klare å møte utfordringene med at en større andel av befolkninga blir eldre. Regjeringa tar virkelig behovet for fagarbeidere i helsesektoren på alvor og ikke minst, behovet for å utvikle kompetansen til helsefagarbeideren, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

Eldrereformen som er presentert i Stortingsmeldinga «Fellesskap og meistring – bu trygt heime» har fire satsingsområder:

  • Levende lokalsamfunn som ivaretar aktivitet og fellesskap
  • Tilpassede botilbud, og mulighet for å bo trygt i eget hjem lenger
  • Kompetente medarbeidere
  • Trygghet for brukere og støtte til pårørende

Sterk satsning på kompetanse

Iren Luther, leder av Yrkesseksjon helse og sosial påpeker dessuten at flere faste, hele stillinger også er en forutsetning for kompetanseplanlegging.

– Folk må få tid og rom til å utvikle seg, få mer kompetanse og ta flere oppgaver. De må rett og slett være mer på jobb og vi må ha mer stabil arbeidsstyrke, sier Luther.

Iren Luther, AU-medlem og leder for yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.
Iren Luther. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Hun er glad for at regjeringa i stortingsmeldinga framhever viktige prosjekt som Menn i helse, Jobbvinner og Tørn – alle som bidrar til å styrke kompetansen og rekruttere inn i helseyrket.

Luther, som satt i Helsepersonellkommisjonen, er glad for at meldinga tar på alvor behovet for å rekruttere og å beholde personell.

– Uten fagfolk har vi ikke helsetjenester. Uavhengig av om folk med omsorgsbehov skal bo hjemme eller på institusjoner, så må vi ha tjenester som er bemanna med kompetente og motiverte folk. Jeg synes denne meldinga peker i riktig retning for å få til det, sier Luther.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?